Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 6: Kapitel 6 - Mein Freund Lukas (2021)

Skapad 2021-03-02 11:13 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Resultat av test på kapitel 6 i boken Genau 1.

Hörförståelsen genomförs när vi är tillbaka i närundervisning igen. Därför kommer inga resultat på den här delen förrän efter påsk.

Hörförståelse

Bedöms enligt kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Var är Sophie?
Lyssna på varje kort text och avgör på vilken plats i Berlin som Sophie befinner sig på.
Du når ännu inte upp till den lägsta nivån för kunskapskravet E.
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.

Läsförståelse

Bedöms enligt kunskapskraven.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Eisbär Knut
Läs en text (med tillhörande ordlista) om isbjörnen Knut och besvara innehållsfrågorna.
Du når ännu inte upp till den lägsta nivån för kunskapskravet E.
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Grammatik och ordkunskap

Bedöms inte enligt kunskapskraven. Grammatik och ordkunskap förekommer inte som en egen del bland kunskapskraven. Den är dock en viktigt beståndsdel i att man ska kunna förstå och göra sig förstådd på målspråket. Bedömningen nedan är en fingervisning vad man kan eller måste träna mer på.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Verb
Välja rätt form av verbet, så det passar i en mening.
Du behöver träna mycket mer på den här biten. Det här är inte ett godkänt resultat.
Du kan lite men gör fortfarande många fel på den här delen. Du behöver träna mer.
Du gör några fel men är helt klart på god väg att behärska detta. Träna lite till.
Du gör enstaka eller inga fel på den här biten och verkar behärska det bra. Repetera lite, så du inte glömmer.
Ordkunskap
Koppla ihop svenska och tyska glosor samt skriva vad veckodagarna heter på tyska
Du behöver träna mycket mer på den här biten. Det här är inte ett godkänt resultat.
Du kan lite men gör fortfarande många fel på den här delen. Du behöver träna mer.
Du gör några fel men är helt klart på god väg att behärska detta. Träna lite till.
Du gör enstaka eller inga fel på den här biten och verkar behärska det bra. Repetera lite, så du inte glömmer.
Fraser
Vilket svar är lämpligt till frågan?
Du behöver träna mycket mer på den här biten. Det här är inte ett godkänt resultat.
Du kan lite men gör fortfarande många fel på den här delen. Du behöver träna mer.
Du gör några fel men är helt klart på god väg att behärska detta. Träna lite till.
Du gör enstaka eller inga fel på den här biten och verkar behärska det bra. Repetera lite, så du inte glömmer.

Realia

Bedöms enligt kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Berlin
Vilka är platserna?
Du når ännu inte upp till den lägsta nivån för kunskapskravet E.
Du kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. (lägre grad)
Du kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. (högre grad)
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: