Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vt-21

Skapad 2021-03-02 11:18 i Tågaborgsskolan Helsingborg
I engelska årskurs 6 fortsätter vi att arbeta med läromedlet "Spotlight 6" som är skrivet för Lgr-11 och innehåller texter, sånger och övningar. Vi använder oss av textbook och en länk på internet där man kan träna läsförståelse och grammatik. I den här delen kommer vi att lära oss: Berätta om en annan person i presens: tredje person-s Väderstreck Komparation av adjektiv: det största, minsta, farligaste djuret. /Demonstrativa pronomen: this, that, these, those. Apostrofgenitiv Lyssna till slutet av en berättelse och återberätta med hjälp av bilder och stödord. /Komparation: good, better, the best. Beskriva djur I don’t know where to start! I det här kapitlet ska du kunna: Läsförståelse, vem säger vad? Did or did’nt Frågor med did Väderstrecken i olika sammanhang Creepy-crawlies I det här kapitlet ska du kunna: Beskriva Australiens djurarter Höga tal och räkneord Australiensiska uttryck för djur Mum’s the word! I detta kapitlet ska du kunna: Besvara frågor och översätta till svenska Personbeskrivningar Apostrofgenitiv Tempusformer av verb: Infinitiv, preteritum, perfekt particip Ordförståelse Återberätta en historia med hjälp av bilder Komparera verb: small, smaller, the smallest Intervjua en kompis och utgå från händelserna i texten Dive Under. Beskriva australiensiska djur 2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. Åsikter, känslor och erfarenheter. Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och tydligt talad engelska och texter från olika medier. Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga i områden där engelska används. Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. 4. Arbetssätt Genom att läsa, lyssna på och använda engelska i tal och skrift. Utöka ditt ordförråd genom att själv ta ansvar för ditt lärande och läsa in glosor, lyssna på och läsa olika engelska texter samt hörövningar. Vi kommer att använda oss av Spotlight 6, använda våra anteckningsböcker för färdighetsträning, samt sjunga sånger och se film på engelska. Genomgångar och övningar i engelsk grammatik kommer också att vara ett återkommande inslag i undervisningen. 5. Bedömning Vi kommer att bedöma din förmåga att: förstå innehållet i talad och läst engelska göra dig förstådd muntligt och skriftligt uttrycka dig med ord, fraser och meningar Så här kommer vi att bedöma: Din muntliga förmåga bedöms till exempel genom; din förmåga att återberätta innehållet i något som vi har läst eller diskuterat (tala så mycket som möjligt och våga gissa) muntligt deltagande under lektionerna (svara på frågor, delta i dialoger, lästräna i par etc.) uttal Din skriftliga förmåga bedöms till exempel genom; de egna texter du skriver i din notebook skriftliga uppgifter från arbetsboken diagnoser Din förmåga att förstå talad och skriven engelska bedöms till exempel genom; hör- och läsförståelse tester
Grundskola 6 Engelska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Förmåga att • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Du behöver fortfarande hjälp med att förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Aspekt 2
Förmåga att • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du behöver fortfarande hjälp med att visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Aspekt 3
Förmåga att • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du behöver fortfarande hjälp med att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Aspekt 4
Förmåga att • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du behöver fortfarande hjälp med att välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Aspekt 5
Förmåga att • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du behöver fortfarande hjälp med muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Aspekt 6
Förmåga att • formulera sig och kommunicera i tal och skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du behöver fortfarande hjälp med muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Aspekt 7
Förmåga att • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du behöver fortfarande hjälp med att välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Aspekt 8
Förmåga att • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Du behöver fortfarande hjälp med att i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: