Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inlämningsuppgift Politik

Skapad 2021-03-02 12:03 i Solskiftesskolan Österåker
Nedan ser du lärandematrisen gällande inlämningsuppgiften om Politik.
Grundskola 8 Samhällskunskap

I denna uppgift har du fått möjlighet att visa dina förmågor i; 1. Kunskap om olika samhällsstrukturer 2. Undersöka politiska strukturer i samhället 3. Använda ord och. begrepp som hör till området 4. Undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv 5. Kunskap om demokratiska värden och processer 6. Söka information och använda källor 7. Föra resonemang om källors trovärdighet

Samhällskunskap, år 8

  • Sh  E 9   Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
struktur, demokrati, ord/begrepp
Politisk nivå - Vad är KF?
Du redovisar korrekta fakta och för ett resonemang om hur KF tillsätts och ett resonemang om det parti du valt.
Du redovisar korrekta fakta och för ett resonemang om hur KF tillsätts och ett resonemang om det parti du valt. Du använder korrekta och adekvata begrepp på korrekt sätt. Du beskriver hur de olika partierna samarbetar i KF
Du redovisar korrekta fakta och för ett resonemang om hur KF tillsätts och ett resonemang om det parti du valt. Du använder korrekta och adekvata begrepp på ett korrekt och naturligt sätt. Du beskriver och problematiserar om partiernas samarbete i KF
Struktur, ord/begrepp
Det valda partiet - ideologi och historia
Du beskriver kortfattat partiets ideologi och historia.
Du beskriver utförligt partiets ideologi och historia. Du använder korrekta och adekvata begrepp på ett korrekt sätt.
Du beskriver mycket utförligt partiets ideologi och historia. Du använder korrekta och adekvata begrepp på ett korrekt sätt.
Politiska strukturer, samhällsfrågor
Det valda partiets åsikter
Du beskriver kortfattat partiets åsikter kring de två huvudfrågorna.
Du beskriver utförligt partiets åsikter kring de två huvudfrågorna.
Du beskriver mycket utförligt partiets åsikter kring de två huvudfrågor
Samhällsfrågor, olika perspektiv
För och nackdelar med partiets åsikter Partiets åsikt ( t ex Vänsterpartiet vill förbjuda vinster i välfärden) Positivt: Här diskuterar man varför partiet tycker att det är en bra idé Negativt: Här diskuterar man varför politiska motståndare tycker att det är en dålig idé.
Du beskriver på ett enkelt sätt saker som som lyfts fram som fördelar resp nackdelar med ditt valda partis politik.
Du beskriver på ett utförligt sätt saker som som lyfts fram som fördelar resp nackdelar med ditt valda partis politik.
Du beskriver på mycket utförligt sätt saker som som lyfts fram som fördelar resp nackdelar med ditt valda partis politik.
Källor, källkritik
Källor och källförteckning
Du har använt ett par källor och anger dessa på ett korrekt sätt. Du resonerar kring källornas trovärdighet på ett enkelt sätt.
Du har använt ett flertal källor och anger dessa på ett korrekt sätt. Du resonerar kring källornas trovärdighet på ett utförligt sätt.
Du har använt ett flertal källor och anger dessa på ett korrekt sätt. Du resonerar kring källornas trovärdig- het på ett mycket utförligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: