Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA - Diagnos i grammatik (2021)

Skapad 2021-03-03 08:10 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Resultat av grammatikdiagnosen med hänvisning till vilka områden som varje elev måste träna på.
Grundskola 8 – 9 Engelska

I läroplanen står inom det centrala innehållet att elever ska lära sig språkliga företeelser som till exempel grammatiska strukturer. Detta för att de sedan ska kunna uttrycka sig tydligt och klart både muntligt och skriftligt i den egna produktionen och när de interagerar med andra.

Arbete krävs
Du gjorde flera misstag på uppgifterna till den här grammatiska delen och du behöver arbeta med övningarna tills du känner att du behärskar momentet.
Arbete kan behövas
Du gjorde några misstag på uppgifterna till den här grammatiska delen och jag rekommenderar att du gör några av övningarna tills du känner att du behärskar momentet.
Arbete frivilligt
Du gjorde inga misstag alls på uppgifterna till den här grammatiska delen och du behöver inte arbeta mer med den, om du inte själv känner att det är något som gör dig osäker.
1
Obestämd och bestämd artikel
2
Sustantiv: plural
3
Genitiv
4
Adjektiv: komparation
5
Räkneord
6
Personliga pronimen
7
Det är = there is/are, it is
8
Reflexiva pronomen
9
Possessiva pronomen
10
Demonstrativa pronomen
11
Relativa pronomen
12
Frågepronomen
13
Some, any
14
Presens och imperfekt av "be"
15
Presens och imperfekt av "have"
16
Verb i presens
17
Pågående form (ing-form)
18
Omskrivning med "do"
19
Omskrivning med "did"
20
Regelbundna verb: imperfekt och perfekt
21
Oregelbundna verb: imperfekt och perfekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: