Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fallet Alma Diaz reflekterande text

Skapad 2021-03-03 10:02 i Färsingaskolan Sjöbo
Skriva texter SV
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Anpassning texttyp till genre
Du har inte anpassat texten utifrån syfte och tänkta läsare.
Du försöker göra lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du har oftast gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Anpassning texttyp - instruktioner
Du följer till viss del instruktionerna för hur texten ska vara uppbyggda. Du har missat några delar.
Du följer till stor del instruktionerna för hur texten ska vara uppbyggda. Du kan ha missat någon del.
Du följer instruktionerna för hur texten ska vara uppbyggda.
Du följer instruktionerna för hur texten ska vara uppbyggda.
Språkliga normer
språkliga normer (regler) struktur (hur man bygger upp en text)
Du försöker följa reglerna för: * meningsbyggnad * stavning * skiljetecken *Du skriver ett långt stycke.
Du försöker följa reglerna för: * meningsbyggnad * stavning * skiljetecken * Du försöker skriva i stycken.
Du är till största del säker men kan missa någon enstaka regel för: * meningsbyggnad * stavning * skiljetecken * Du skriver i stycken.
Du är säker men kan missa någon enstaka regel för: * meningsbyggnad * stavning * skiljetecken * Du delar upp din text korrekt i stycken.
Textbindning och variation
Beskriva sambanden i en text, hur du binder ihop texten. (Och, också, eftersom, därför, däremot, men, ändå osv)
Du försöker knyta ihop din text. Du varierar inte din textbindning. Du försöker variera ordval.
Du knyter ihop din text på ett enkelt sätt. Du försöker variera din textbindning. Du försöker variera ordval och meningslängd.
Du knyter ihop din text genom att ibland variera din textbindning. Du varierar ordval och meningslängd.
Du knyter ihop din text genom att variera din textbindning. Du varierar ordval och meningslängd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: