Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar - teknik åk 3

Skapad 2021-03-03 13:15 i Väskolan Kristianstad
Bygga bro.
Grundskola 3 Teknik

Bygga bro.

  • Tk  1-3   Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  • Tk  1-3   Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  • Tk  1-3   Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  • Tk  E 6   Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  • Tk  E 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  • Tk  E 6   Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
----------------->
----------------->
Jag...
gör en enkel skiss av en bro.
gör en skiss av en bro.
Jag...
kan enkelt beskriva hur min bro är uppbyggd.
kan beskriva hur min bro är uppbyggd. Jag förklarar varför jag byggt den så.
Jag...
kan benämna minst två olika typer av broar.
kan benämna minst två olika typer av broar och kan förklara hur de är uppbyggda.
Jag...
kan på ett enkelt sätt utvärdera bygget av min bro.
kan utvärdera bygget av min bro. Jag kan ge förslag på/göra eventuella förbättringar av min bro.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: