Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En5 oral presentation I Hunt Killers

Skapad 2021-03-03 16:50 i Katedralskolan Linköping
Bedömning av muntlig presentation inom litteratur.
Gymnasieskola 1 – 3 Engelska

CENTRALT INNEHÅLL

KOMMUNIKATIONENS INNEHÅLL

•Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.
•Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

RECEPTION

•Samtida och äldre skönlitteratur •Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.
•Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.
•Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften.

PRODUKTION OCH INTERAKTION

•Muntlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter..
•Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor •Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera kommunikation •Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.
•Bearbetning av språk och struktur i egna framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.

E
D
C
B
A
Förstå innehåll
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer, samt även underförstådd betydelse i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja information
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
Använda material
Eleven väljer texter och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt.
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, ledigt och med flyt.
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, ledigt och med flyt.
Anpassa
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och god anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier
Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: