Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer, uttryck och mönster

Skapad 2021-03-05 12:49 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Ekvationer, uttryck och mönster
Grundskola 5 Matematik

Matris om ekvationer, uttryck och mönster

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösningsförmåga
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du beskriver geometriska mönster med ord. Du tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll och tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.
Du beskriver på ett utvecklat sätt geometriska mönster med ord. Du tolkar muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll och tolkar resultat samt drar relevant slutsats.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt geometriska mönster med ord. Du tolkar muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll samt drar relevant slutsats på ett välutvecklat sätt.
Begreppsförmåga
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du skriver enklare algebriska uttryck, (t.ex två mindre än x skrivs x-2) Du har viss kunskap om kapitlets matematiska begrepp; (variabel, ekvation, algebra) samt kan använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du skriver algebriska uttryck. Du visar utvecklade kunskaper om kapitlets matematiska begrepp; (variabel, ekvation, algebra) samt kan använda dem på ett fungerande sätt.
Du skriver på ett välutvecklat sätt algebriska uttryck. Du visar på ett välutvecklade kunskaper om kapitlets matematiska begrepp; (variabel, ekvation, algebra) samt kan använda dem på ett välfungerande sätt.
Metodförmåga
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du använder oftast fungerande metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du användaer lämpliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Kommunikation och resonemangsförmåga
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du kan för det mesta beskriva och redovisa kunskaper om likheter, obekanta tal, ekvationer och geometriska mönster t.ex. med bilder, ord/och eller matematiska symboler och kan ibland växla mellan dessa Du ställer för det mesta frågor, framför och bemöter för det mesta matematiska resonemang om olikheter, obekanta tal, ekvationer och geometriska mönster.
Du beskriver och redovisar goda kunskaper om likheter, obekanta tal, ekvationer och geometriska mönster t.ex. med bilder, ord/och eller matematiska symboler och kan växla mellan dessa. Du ställer frågor, framför och bemöter på ett utvecklat sätt matematiska resonemang om olikheter, obekanta tal, ekvationer och geometriska mönster.
Du beskriver och redovisar mycket goda kunskaper om likheter, obekanta tal, ekvationer och geometriska mönster t.ex. med bilder, ord/och eller matematiska symboler och kan växla mellan dessa på ett välutvecklat sätt. Du ställer frågor, framför och bemöter på ett välutvecklat sätt matematiska resonemang om olikheter, obekanta tal, ekvationer och geometriska mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: