Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO 1-3

Skapad 2021-03-05 14:16 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Växter
Du känner till namnet på några blommor och träd som växer nära skolan.
Du kan namnet på några växter och träd som växer nära skolan.
Du kan namnet på många växter och träd som växer nära skolan.
Djur
Du känner till några vanliga djur som finns i närområdet.
Du kan namnge och beskriva några vanliga djur som lever i Sverige.
Du kan namnge några djur och sortera dem efter olika egenskaper samt ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Årstider
Du vet vad årstiderna heter .
Du vet vad årstiderna heter och kan berätta om några kännetecken för de olika årstiderna.
Du kan ge många exempel på hur naturen förändras under året, och har många egna tankar om varför förändringar sker.
Livscykler växter
Du ska känna till begreppet livscykel.
Du ska veta vad begreppet livscykel innebär.
Du kan ge exempel på och förklara livscyklar hos några växter.
Livscykler djur
Du ska känna till begreppet livscykel.
Du ska veta vad begreppet livscykel innebär.
Du kan ge exempel på och förklara livscyklar hos några djur.
Människokroppen
Du känner till människokroppens sinnen och kan förklara vilken betydelse de har.
Du känner till några av människans kroppsdelar och kan förklara vilken funktion/uppgift de har.
Du kan berätta om några kroppsdelar och sinnen. Du kan diskutera några faktorer som påverkar vår hälsa.
Friktion, jämvikt och tyngdkraft.
Du deltar i samtal om friktion, jämvikt och tyngdkraft.
Du deltar och bidrar med egna tankar om friktion, jämvikt och tyngdkraft.
Du kan med egna ord berätta om friktion, jämvikt och tyngdkraft.
Material och sortering
Du känner till vad några föremål i vår vardag är tillverkade av för material.
Du kan beskriva vad några förmål är tillverkade av för material.
Du kan beskriva vad några förmål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Ljud
Du deltar i samtal om ljud och känner till hur ljud uppstår.
Du kan med egna ord berätta om vad ljud är och hur det uppstår.
Du kan med egna ord berätta om vad ljud är och relatera till egna iakttagelser.
Ljus
Du deltar i samtal om ljus och känner till hur ljus uppstår.
Du kan med egna ord berätta om vad ljus är och hur det uppstår.
Du kan med egna ord berätta om ljus och relatera till egna iakttagelser.
Vatten
Du deltar i samtal om vattnets egenskaper och dess olika former.
Du kan med egna ord berätta om vattets egenskaper och dess olika former.
Du kan berätta och ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Luft
Du deltar i samtal om luftens egenskaper.
Du kan med egna ord berätta om luftens egenskaper.
Du kan med gena ord berätta och ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Skönlitteratur, myter och konst
Du känner till några berättelser och myter från förr om naturvetenskap.
Du kan själv berätta några berättelser och myter från förr om naturvetenskap.
Du kan samtala om naturvetenskap i skönlitteratur, myter och konst.
Rymden
Du känner till jorden, solen, månen och några andra planeter.
Du känner till månens olika faser och några vanliga stjärnbilder.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Lösningar och blandningar
Du känner till några blandningars olika beståndsdelar.
Du kan med egna ord berätta om några olika lösningars beståndsdelar.
Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Fältstudier och undersökningar
Du deltar när vi gör observationer, undersökningar och fältstudier.
Du kan göra observationer, när du gör undersökningar och fältstudier.
Du kan utifrån tydliga instruktioner utföra egna fältstudier och andra typer av enkla undersökningar.
Dokumentation
Du kan delta i gemensam dokumentation av undersökningar.
Du kan med stöd dokumentera dina undersökningar och med stöd använda dem i diskussioner och samtal.
Du kan dokumentera dina undersökningar och använda dem i diskussioner och samtal.
Observationer och undersökningar
Med stöd av vuxen kan du genomföra en enklare undersökning med hjälp av tydliga instruktioner tillsammans med dina klasskamrater.
Du kan genomföra en enklare undersökning med hjälp av tydliga instruktioner tillsammans med dina klasskamrater.
Du kan genomföra en enklare undersökning med hjälp av tydliga instruktioner på egen hand samt göra jämförelser mellan egna och andas resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: