Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sfi kurs B - Läsa

Skapad 2021-03-08 11:29 i Säters Utbildningscentrum Säter
Checklista för lärare, sfi kurs B. Skrivregler, stavning, uttalsträning, ord- och frasinlärning löper genom hela kursen. Betona och förklara vikten av studieteknik. Träna på att navigera på internet. Genom fortlöpande formativ bedömning och dokumentation skapas ett bra underlag för summativ bedömning. Arbeta aktivt för fördjupad kunskap genom varierade arbetssätt genom t.ex. förförståelse, bilder, film, digitala hjälpmedel, genrepedagogiska arbetssätt, cirkelmodellen, olika lässtrategier och frågor.
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Följ vilka läsuppgifter du arbetat med och vad du behöver träna mer på.

Texttyper

Har provat
På gång men behöver träna mer
Kan på svenska
Kan förklara på svenska för annan
Läsa och förstå anpassade texter, t.ex. SFI-boken, Språkvägen och Framåt B.
Läsa och förstå digitala texter
Läsa dialoger
Läsa brev och mejl (mer och mindre formella)
Sms (formella och informella)
Blanketter
Läsa och förstå enkla instruktioner
Annonser och reklam
Kalender (dag, datum, vecka), scheman, tidtabeller
Biljetter och kvitton
Skyltar (tider, priser, orientering)
Klockan, analog och digital
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: