Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sfi kurs B - Höra

Skapad 2021-03-08 11:47 i Säters Utbildningscentrum Säter
Checklista för lärare, sfi kurs B. Skrivregler, stavning, uttalsträning, ord- och frasinlärning löper genom hela kursen. Betona och förklara vikten av studieteknik. Träna på att navigera på internet. Genom fortlöpande formativ bedömning och dokumentation skapas ett bra underlag för summativ bedömning. Arbeta aktivt för fördjupad kunskap genom varierade arbetssätt. Skapa förförståelse genom t.ex. bilder, filmer, lyssning och läsning. Träna i helklass, gruppsamtal och med olika hjälpmedel.
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Följ vilka skrivuppgifter du arbetat med och vad du behöver träna mer på.

Situationer

Har provat
På gång men behöver träna mer
Kan på svenska
Kan förklara för annan på svenska
Förstå läraren och klasskamraterna
Förstå dialoger och situationer
Förstå presentationer och beskrivningar
Förstå information och instruktioner
Förstå enkla nyheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: