Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd SO åk 1-3

Skapad 2021-03-08 19:43 i Storvretaskolan Uppsala
Bedömningsmatris SO åk 1-3, kommunfavorit, Uppsala kommun, Lgr 11
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Kunskapskrav åk 3
Högre kunskaper
(delar av centralt innehåll)
Bedömningsmaterial
Mänskliga rättigheter & barnets rättigheter
  • SO   3
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Normer och regler
  • SO   3
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven kan samtala om normer och regler i elevens livsmiljö och visar sin kunskap genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan, hemma, i digitala miljöer och i sportsammanhang. (Fler exempel i olika miljöer)
Tummen upp sid. 2 uppgift 5
Möten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Betalningsformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Närområdet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Samhällsfunktioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Att flytta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Miljön & hållbar utveckling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Trafiken
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven identifierar flera riskfyllda platser i trafiken och ger exempel på hur man beter sig på ett säkert sätt. (Fler exempel utanför närområdet)
Rita/beskriv var i trafiken du behöver vara extra försiktig. Visa även hur du ska agera trafiksäkert på dessa platser.
Hemortens historia
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jämföra förr och nu
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tidslinjer & tidsbegrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Livsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Religion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. (3 eller fler platser och religioner)
Bilder paras ihop med rätt religion
Exempel från religioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna. (3 eller fler högtider, symboler och berättelser)
Bilder paras ihop med rätt religion. Serierita någon berättelse Nämn/sjunga någon psalm
Bibeln, gudar och myter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
Kristendomens roll
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Samhällsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Söka information & sammanställa resultat
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Göra undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: