Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4

Skapad 2021-03-09 08:12 i Skeda skola Linköping
Grundskola 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskutera
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen.
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen relativt väl.
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl.
Förbereda och hålla i en muntlig framställning
Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Skriva olika texter
Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation.
Språkriktighet (stavning)
Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.
Läsa med flyt
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt.
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt.
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Visar god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med relativt god säkerhet. Eleven för också utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Källor
Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven söker och väljer med relativt god säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven söker och väljer med god säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Språk och språkbruk i Sverige och Norden
Eleven för utifrån givna exempel enkla resonemang om några aspekter av språk och språkbruk i Sverige och Norden.
Eleven för utifrån givna exempel enkla resonemang om några aspekter av språk och språkbruk i Sverige och Norden.
Eleven för utifrån givna exempel enkla resonemang om några aspekter av språk och språkbruk i Sverige och Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: