Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning - argumenterande tal

Skapad 2021-03-09 08:55 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska

Rubrik 1

På väg mot
Grundläggande
Utvecklande
Välutvecklande
Disposition och sammanhang
Anförandet är inte sammanhängande och begripligt. En tydlig inledning och avslutning saknas. Anförandet är inte anpassat till tidsomfånget.
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Inledning och tydlig avslutning finns. Anförandet är någorlunda anpassat till tidsomfånget.
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget.
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika delar. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget.
Språk och stil
Språket är inte begripligt eller hörbart. Språket är inte anpassat efter syfte, situation eller mottagare.
Språket är begripligt.
Språket är ledigt och eleven talar snarare än att läsa. Stilen är anpassad till situationen och är formell.
Eleven använder väl fungerande formuleringar. Stilen är anpassad till situationen och är formell.
Framförande
Framförandet är för osäkert. Eleven har ingen kontakt med åhörarna. Presentationstekniskt hjälpmedel saknas/används inte i tillräcklig utsträckning.
Framförandet sker med viss säkerhet. Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras så att informationen i stort sett når fram.
Eleven etablerar viss kontakt med åhörarna med hjälp av blicken och kroppsspråket. Det hjälpmedel eleven använder stöder och tydliggör anförandet.
Framförandet är säkert och eleven har god kontakt med åhörarna. Det hjälpmedel eleven använder är väl integrerat i anförandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: