Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: rörelse och konstruktion

Skapad 2021-03-09 10:39 i Vårbyskolan Huddinge
Detta arbetsområdet kommer att handla om hållfasta och stabila konstruktioner men inte ensidigt i form av bygguppgifter utan även som text som beskriver bygghistoria och för-nackdelar med olika byggmaterial.
Grundskola 6 Teknik

Mål:
- Känna till något om hur man bygger stabilt och hållbart.
- Följa en ritning och bygga en modell.
- Berätta något om byggteknikens utveckling.

E
C
A
Bedömning avser
Dessutom kan eleven beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. - Känna till något om hur man bygger stabilt och hållbart.
  • Tk  4-6
  • Tk  4-6
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur man kan bygga stabilt och hållbart.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva vad som gör en konstruktion stabil och hållbar och visa på samband mellan deras uppbyggnad och det material som används.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva vad som gör en konstruktion stabil och hållbar samt visa på sambandet mellan deras uppbyggnad och det material som används.
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. - Bygga ett hus.
  • Tk  4-6
  • Tk  4-6
  • Tk  4-6
Eleven kan följa en ritning och utforma en enkel modell.
Eleven prövar idéer, omprövar dem om det inte fungerar, och utformar en modell utifrån en ritning.
Eleven prövar och omprövar idéer på ett systematiskt sätt och utformar en utvecklad modell utifrån en ritning.
Eleven kan föra resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. - Berätta något om byggteknikens utveckling.
  • Tk  4-6
  • Tk  4-6
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt ge exempel på byggteknikens utveckling.
Eleven kan utifrån konkreta exempel föra utvecklade resonemang kring byggteknikens utveckling och dess konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang kring vad som drivit på utvecklingen inom byggtekniken samt vilka konsekvenser detta fått för individ, samhälle och miljö.
Ny aspekt
Eleven känner till vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Tk  4-6
Eleven kan föra enkla resonemang om hur rörliga delar är sammanfogade.
Eleven kan utifrån konkreta exempel föra utvecklade resonemang kring hur rörliga delar är sammanfogade.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang och ge konkreta exempel kring hur rörliga delar är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: