Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa år 1-3

Skapad 2012-03-03 23:44 i Gantofta skola Helsingborg
Arbetslag 1-3 på Gantofta skola använder skolverkets diagnosmaterial "Nya språket lyfter" kopplat till "God läsutveckling".
Grundskola 1 – 3 Svenska

Läsa Skolår 1

Ordavkodning
God läsutv. 3 Nya Språket lyfter a:3 Känner igen flera ordbilder på skyltar och förpackningar. Kan läsa det egna namnet och andra kända namn som ordbilder. Vill lära sig läsa.
God läsutv. 6 Nya Språket lyfter b:2 Kan alla bokstäverna. Läser enkla nya småord.
God läsutv. 9 Nya Språket lyfter b:2 Läser tvåstaviga ord och ord med enkel konsonantförbindelse. Prövar på egen hand att läsa okända ord.
Flyt i läsningen
God läsutv.1 Nya Språket lyfter b:1 Läser vanliga ord med automatik
God läsutv.2 Nya Språket lyfter b:2 Läser enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse.
Läsförståelse
God läsutv. 1 Nya Språket lyfter a:4 Avkodar enkla ord och och förstår innebörden.
God läsutv. 2 Nya Språket lyfter b:1 Läser en enkel mening och förstår innehållet.
God läsutv. 5 Nya Språket lyfter b:2. Läser enkla hela stycken och förstår innehållet. Kan återberätta och ställa frågor om texten.

Skolår 2

Ordavkodning
God läsutv. 10 Nya Språket lyfter b:3 Läser ord med komplicerad konsonantförbindelse.
Flyt i läsningen
God läsutv. 3 Nya Språket lyfter b:3 Läser lite svårare och längre meningar med flyt och säkerhet.
God läsutv. 4 Nya Språket lyfter b:4 Korrigerar felläsning spontant.
God läsutv. 6 Nya Språket lyfter b:3 Läser en hel bok med enkel text och många bilder på egen hand.
Läsförståelse
God läsutv. 8 Nya Språket lyfter b:3 Läser mellan raderna - gör inferenser.
God läsutv. 9 Nya Språket lyfter b:3 Läser och följer anvisningar.
God läsutv. 10 Nya Språket lyfter b:4 Uppfattar den "röda tråden" i ett händelseförlopp.

Skolår 3

Ordavkodning
God läsutv. 12 Nya Språket lyfter b:4 Läser ljudstridigt stavade ord.
God läsutv. 13 Nya Språket lyfter b:4 Kan läsa de flesta vanliga ord snabbt, direkt och utan ljudning.
Flyt i läsningen
God läsutv. 7 Nya Språket lyfter b:4 Läser en hel bok med lite mer text och många bilder på egen hand.
God läsutv. 8 Nya Språket lyfter c:2 Hinner med att läsa textremsorna på TV.
Läsförståelse
God läsutv. 11 Nya Språket lyfter b:4 Kan rita en händelsekarta över innehållet i en berättande text.
God läsutv. 13 Nya Språket lyfter c:2 Övervakar sin egen läsning.
God läsutv. 16 Nya Språket lyfter c:3 Läser kritiskt och reflekterande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: