Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning: Tal och samtal - Kärlek

Skapad 2021-03-09 13:56 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 Svenska
Når ej upp till grundläggande nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Hur väl eleven kan tala om sig själv. utifrån egna erfarenheter.
Produktion
Eleven förbereder och genomför en enkel presentation av sina tankar och åsikter om kärlek.
Eleven förbereder och genomför en utvecklad presentation av sina tankar och åsikter om kärlek.
Eleven förbereder och genomför en välutvecklad presentation av sina tankar och åsikter om kärlek.
Presentationen har en i huvudsak fungerande struktur. (Ämnet presenteras och det går att följa presentationen).
Presentationen har en relativt väl fungerande struktur. (Ämnet presenteras på ett intresseväckande sätt och tankegången framgår genomgående relativt tydligt. Presentationen leder fram till en relativt tydlig avslutning).
Presentationen har en väl fungerande struktur. (Inledningen är intresseväckande och tydlig, resonemanget är lätt att följa genomgående. Avslutningen är tydlig och tillför något relevant, som en uppmaning eller en fråga).
Redogörelsen har ett i huvudsak fungerande innehåll. (Vissa åsikter och tankar om kärlek framförs).
Redogörelsen har ett relativt väl fungerande innehåll. (Eleven framför sina tankar om kärlek och relativt väl underbyggda åsikter presenteras).
Redogörelsen har ett väl fungerande innehåll. (Eleven framför sina tankar om kärlek och väl underbyggda åsikter presenteras).
Redogörelsen är till viss del anpassad till mottagare och sammanhang (Presentationen når till viss del fram till åhörarna).
Redogörelsen har en relativt väl anpassning till mottagare och sammanhang (Presentationen når relativt väl fram till åhörarna).
Redogörelsen har en relativt väl anpassning till mottagare och sammanhang. (Presentationen når relativt väl fram till åhörarna).
Hur väl eleven klarar att aktivt delta i samtal.
Produktion och interaktion
Eleven samtalar om och diskuterar ämnet kärlek genom att ställa frågor och framföra åsikter utifrån givna påståenden. Elevens åsikter framförs med argument som är enkla och till viss del underbyggda.
Elevens samtalar om och diskuterar ämnet kärlek genom att ställa frågor och framföra åsikter utifrån givna påståenden. Elevens åsikter framförs med argument som är utvecklade och relativt väl underbyggda.
Elevens samtalar om och diskuterar ämnet kärlek genom att ställa frågor och framföra åsikter utifrån givna påståenden. Elevens åsikter framförs med argument som är välutvecklade och väl underbyggda.
Hur väl eleven kan leda diskussionen och föra samtalet vidare framåt.
Produktion och interaktion
Eleven kan till viss del föra samtalen framåt. (Eleven visar på olika sätt, som bekräftande nickningar, korta frågor och svar osv. att hen är delaktig i samtalet).
Eleven kan föra samtalen framåt. (Eleven svarar på frågor, ställer eventuella följdfrågor och frågor som visar att hen är aktiv i samtalet).
Eleven kan föra samtalen framåt och fördjupa eller bredda diskussionerna. (Eleven ställer aktivt frågor och försöker involvera alla i samtalet, redogör för sina åsikter och följder lyhört upp gruppdeltagarnas inlägg).
Ordval
Ordvalet är enkelt. (Ordvalet är i huvudsak relevant och eleven gör sig förstådd).
Ordvalet är varierat. (Ordvalet är relativt relevant och förtydligar relativt väl vad eleven vill säga).
Ordvalet är varierat och specifikt. (Ordvalet är relevant och förtydligar träffsäkert vad eleven vill säga).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: