Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So Forntiden

Skapad 2021-03-09 14:27 i Sofiebergsskolan Halmstad
Bedömningsmatris till arbetsområdet forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Målet är att eleven ska få en tydlig bild av forntiden och dess perioder, samt att eleven ska få en klar bild över tidslinjer och tidsbegrepp som dåtid och nutid och allt som rör sig där emellan.

Forntiden

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsbegrepp
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du är bekant med tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du kan tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och kan berätta om några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar utförligt om människornas liv.
Jämförelser
Förmågan att jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu. Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan nutid och dåtid. Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid. Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan de olika tidsepokerna.
Tidslinje
Kunna avläsa en enkel tidslinje.
Du kan avläsa en enkel tidslinje.
Spår av forntiden
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
Du kan ge något exempel på spår av forntiden i naturen.
Du kan ge några exempel på spår av forntiden i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: