Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentative essay/argumenterande text engelska år 8

Skapad 2021-03-09 14:30 i Malmslättsskolan Tokarp Linköping
Matris kring att skriva en argumenterande text på engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Syfte och anpassning till mottagare
Struktur saknas.
Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation. Du följer till viss del strukturen i instruktionen.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte. Det är tydligt vilken typ av text det är och texten står helt på egna ben. Du följer relativt väl strukturen i instruktionen.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte. Det är tydligt vilken typ av text det är och texten står helt på egna ben. Du följer väl den strukturen i instruktionen.
Innehåll
Det finns inga egna åsikter i texten. Innehållet är alltför magert för att ge läsaren information.
Berättar och beskriver på ett enkelt sätt. Du har förmågan att framföra enkla åsikter och att utveckla dina uppslag med något exempel.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett relativt tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och nyanserat sätt så att den som läser lätt förstår och skapar bilder.
Variation
Du kan formulera dig enkelt med viss variation. Många meningar börjar på samma sätt. Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten.
Du kan uttrycka dig med variation och visst flyt. Du varierar delvis meningar, ord och fraser. Du skriver med både långa och korta meningar och använder en del bindeord för att skapa variation.
Du kan uttrycka dig med god variation och bra flyt genom att; Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver längre och mer avancerade meningar. Du använder bindeord för att skapa variation, flyt och sammanhang
Flyt
Du använder ord på svenska och de grammatiska felen gör texten svår att förstå.
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel. Du gör endast några grammatiska fel och hanterar för det mesta kongruens (is/are, was/were, have/has, do/does) samt att skriva i presens och perfekt.
Du använder ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Du behärskar även kongruens (is/are, was/were, have/has, do/does) samt att skriva i presens och perfekt. Språkets flyt gör att budskapet går fram med lätthet.
Textens uppbyggnad
Det finns ett försök att inleda och avsluta texten, t ex genom att skriva "I'm going to write about.,," Det finns ansats till styckeindelning men ej helt genomtänkt.
Det finns en inledning och en avslutning. Mittdelen av texten är indelad i stycken med viss tanke.
Det finns en genomtänkt struktur. Tydlig inledning, styckesindelning och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: