Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik högstadiet (generell)

Skapad 2021-03-09 15:36 i Tappströmsskolan Ekerö
Formativa bedömningssteg i de olika delmomenten inom fysiken. Vi kollar av dina kunskaper och förmågor gällande begrepp inom fysiken; dina resonemang och diskussioner kring frågor; samt din förmåga att planera, utföra och rapportera systematiska undersökningar (laborationer).
Grundskola 7 – 9 Fysik

Laborativ förmåga - systematiska undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lab-utförande
Tyda och tolka instruktioner, samt utföra själva laborationen, Här ingår även att själv kunna planera en laboration som ska utföras.
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Grundläggande och enkelt.
Medelnivå, ändamålsenligt.
Väl genomfört, ändamålsenligt och effektivt.
Lab-rapport och förståelse
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Enkla slutsatser och resonemang, enkel rapport.
Utvecklade slutsatser och resonemang, utvecklad rapport.
Välutvecklade slutsatser och resonemang, välutvecklad rapport.
Diskutera och argumentera
I diskussioner och samtal (muntligt och skriftligt) visar du hur du kan vara saklig och tydlig. Du kan också beskriva några konsekvenser gällande dina ställningstaganden. Du kan föra diskussionen framåt genom att ställa frågor som fördjupar och breddar den.
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Dina argument är enkla, dina diskussionsinlägg för till viss del diskussionen framåt.
Dina argument är utvecklade, dina diskussionsinlägg för diskussionen framåt.
Dina argument är välutvecklade, dina diskussionsinlägg för diskussionen framåt, samt breddar och/eller fördjupar den.
Söka och använda information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor, och du kan beskriva hur pass trovärdig och relevant källan är. Du kan dessutom använda den information du har hittat, i diskussioner och i egna texter.
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Dina resonemang kring hur "bra" källorna är, är enkla och till viss del underbyggda. Du kan använda informationen på ett OK sätt, och skriva enkla texter.
Dina resonemang kring hur "bra" källorna är, är utvecklade och relativt väl underbyggda. Du kan använda informationen på ett fungerande sätt, och skriva utvecklade texter.
Dina resonemang kring hur "bra" källorna är, är välutvecklade och väl underbyggda. Du kan använda informationen på ett välfungerande sätt, och skriva välutvecklade texter.
Begrepp, sammanhang, modeller och upptäckter.
Du har faktakunskaper inom de arbetsområden vi jobbar med nu. Du kan beskriva relevanta begrepp, och använda dem när du beskriver modeller, teorier och upptäckter.
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Grundläggande kunskaper, acceptabla beskrivningar.
Goda kunskaper, ganska tydliga beskrivningar med samband.
Mycket goda kunskaper, tydliga beskrivningar med samband och generaliseringar.
Fysik i vardagen, hållbar utveckling
Du kan resonera och diskutera kring hur fysiken i pågående arbetsområden påverkar dig i vardagen, hur den påverkar natur och miljö, samt relatera till hållbar utveckling.
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: