Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Rapport Estersyntes VT21

Skapad 2021-03-10 11:40 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola

Bedömning av labbrapporter Reaktionshastighet för tiosulfat.

Komplettera
E
C
A
Laborativt arbete
Deltar i det laborativa arbetet. Arbetet utförs på ett säkert sätt med relativt stor stöttning av handledare eller gruppmedlemmar.
Deltar aktivt i det laborativa arbetet. Arbetet utförs säkert och relativt effektivt. Svårigheter hanteras med hjälp av handledare.
Deltar aktivt i det laborativa arbetet. Arbetet utförs självständigt, säkert och effektivt. Svårigheter hanteras i samråd med handledare.
Begrepp och metoder (Teori och metod)
Relevant teori tas upp på ett enkelt sätt. Den laborativa metoden beskrivs.
Relevant teori tas upp på ett utvecklat sätt som anknyter till rapportens syfte. Beskrivningen av metoden är korrekt och kan följas, ev. med något tillägg.
Relevant teori tas upp på ett välutvecklat sätt med god anknytning till rapportens syfte och målgrupp. Beskrivningen av metoden är korrekt och tydlig, utan onödiga detaljer.
Presentation och utvärdering av resultat (Resultat och diskussion)
Resultaten presenteras och utvärderas på ett enkelt sätt. Beräkningar är huvudsakligen korrekta. Analysen har viss koppling till teorin och någon svaghet i metoden analyseras.
Resultaten presenteras och utvärderas på ett utvecklat, vetenskapligt sätt med anknytning till undersökningens syfte. Beräkningar är korrekta. Analysen har koppling till teorin. Svagheter i metoden tas upp och diskuteras på ett utvecklat sätt.
Resultaten har utvärderats och analyserats på ett fördjupat, vetenskapligt sätt, väl anpassat till undersökningens syfte. Beräkningar är korrekta. Analysen har god koppling till teorin. Svagheter i metoden tas upp och analyseras på ett väl utvecklat, fördjupat sätt.
Redovisning: Skriftlig rapport och källhantering
Rapporten följer i viss mån mallen och är till viss del skriven med ett naturvetenskapligt språk. Källförteckning finns.
Rapporten följer till största del mallen och är skriven med ett naturvetenskapligt språk. Bilder används i rapporten. Källhänvisningar används och källförteckning finns.
Rapporten följer mallen och är skriven med ett lättläst, naturvetenskapligt språk. Bilder används på ett bra sätt i rapporten. Källor används på ett bra sätt, med lämpliga hänvisningar i texten. Källförteckning är uppställd enligt mallen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: