Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation Medeltiden vt 2021

Skapad 2021-03-10 14:32 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska
Lägre nivå
Mot högre nivå
Mot högre nivå
Hög nivå
Presentera muntligt
Du redogör, d v s --> det finns en inledning och en avslutning, --> du har ögonkontakt med åhörarna någon gång, --> du talar så innehållet är svårt att uppfatta, --> du använder inte gester och mimik vilket försvårar förståelsen av innehållet.
Du redogör enkelt, d v s --> det finns en röd tråd i din presentation med inledning och avslutning, --> du har ögonkontakt med åhörarna med jämna mellanrum, -->du talar tydligt men emellanåt kan innehållet vara svårt att uppfatta, -->du använder gester och mimik i mindre utsträckning för att understryka det sagda .
Du redogör utvecklat, d v s --> det finns en genomtänkt röd tråd i din presentation med tydlig inledning och avslutning, --> du har ögonkontakt med åhörarna under större delen av tiden, --> du talar tydligt, --> du visar engagemang genom att understryka det sagda med gester och mimik.
Du redogör välutvecklat, d v s --> det finns en genomtänkt röd tråd i din presentation med tydlig intresseväckande inledning och avslutning som knyter ihop redogörelsen, --> du har ögonkontakt med åhörarna hela tiden, -->du talar tydligt så att det är lätt att uppfatta innehållet --> du visar engagemang genom att understryka det sagda med gester och mimik samt skapar intresse genom att variera rösten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: