Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sundby skola kartläggning Hitta språket F-klass

Skapad 2021-03-11 13:02 i Sundby skola Ekerö
Matriser baserade på Skolverkets materia Hitta språket. Stöd i att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass Skapat av Unikum.
Grundskola F Svenska

Hitta språket - bedömningsstöd för barn i förskoleklass.

Vi berättar och beskriver

Eleven kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om.
Eleven kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Eleven visar intresse för vad andra säger.
Eleven kan förstå en enkel instruktion.

Vi lyssnar och samtalar

Eleven visar intresse för högläsning
Eleven kan delta i samtal om text och bild.
Eleven kan återge ett händelseförlopp.

Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Eleven kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
Eleven visar intresse för bokstäver
Eleven kan skriva sitt eget namn.
Eleven kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

Vi urskiljer ord och språkljud

Eleven kan dela upp korta meningar i ord.
Eleven kan urskilja första språkljudet i ord.
Eleven kan dela upp enkla ord i språkljud.
Eleven kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: