Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2021-03-12 10:14 i Vårbyskolan Huddinge
Stormaktstiden och frihetstiden
Grundskola 6 SO (år 1-3)

Rubrik 1

Historia
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historia
Eleven har grundläggande kunskaper om historia förhållanden , skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har goda kunskaper kunskaper om historia förhållanden , skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har mycket goda kunskaper kunskaper om historia förhållanden , skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Ny aspekt
Historia
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsföränndringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsföränndringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och välutbyggda orsaker till och konsekvenser av samhällsföränndringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Ny aspekt
Historia
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänsvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänsvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Ny aspekt
Historia
Eleven kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka på och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka på och visa på spår av historien i vår tid och föra väl utvecklade resonemang och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av personer i tidsepoker.
Ny aspekt
Historia
Eleven kan använda sig av historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda sig av historiska begrepp i huvudsak på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda sig av historiska begrepp i huvudsak på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: