Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diktarbete i grupp

Skapad 2021-03-12 10:09 i Solskiftesskolan Österåker
En matris i samband med en gruppuppgift med läsning och skapande av dikter i årskurs 5, svenska.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Matrisen används i samband med en gruppuppgift.

Jag är på väg
Nivå 1
Nivå 2
Ta instruktioner/lyssna
Jag behöver bli påmind om att höra hela instruktionen/lyssna klart på lärare/kamrater.
Jag lyssnar på instruktionerna och mina kamrater och tar gruppen till hjälp för komma igång med arbetet.
Jag har god förmåga att ta instruktioner och lyssna på lärare och kamrater och är drivande i att komma igång med arbetet.
Läsa
Jag behöver kamraternas hjälp att läsa materialet.
Jag läser tillsammans med kamraterna.
Jag läser och stöttar mina kamrater i läsandet.
Analys (berätta, förklara)
Jag behöver gruppens/lärarens berättande och förklarande.
Jag berättar/förklarar hur jag tänker kring dikterna med viss stöttning av mina kamrater.
Jag har god förmåga att berätta/förklara för andra hur jag tänker kring dikterna och bygger vidare på kamraternas tankar.
Skriva/uttrycka/anpassa till syfte och mottagare
Jag behöver gruppens och/eller lärarens hjälp i skrivandet/anpassandet av innehållet till syfte och mottagare.
Jag kommer med idéer i skrivandet, behöver viss stöttning av mina kamrater för att anpassa innehållet till syfte och mottagare.
Jag har god förmåga att uttrycka/skriva det gruppen kommer överens om och anpassar innehållet till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: