Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talanalys Sv3

Skapad 2021-03-12 10:09 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola 3 Svenska

E
C
A
Innehåll och källhantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och texttypen: Texten är en enkel analys av en muntligframställning. I texten används grundläggande retoriska begrepp på ett till viss del korrekt sätt. Innehållet som presenteras i analysen är till viss del baserat på den muntliga framställningen som analyseras. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs att du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen: Texten är en utförlig analys av en muntligframställning I texten används grundläggande retoriska begrepp på ett mestadels korrekt sätt. och verktyg för att fördjupa analysen. Innehållet som presenteras i analysen är mestadels baserat på den muntliga framställningen som analyseras. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs att du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Textens innehåll är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genomföljande: Texten är en komplex analys av en muntligframställning dvs. de aspekter eleven presenterar är korrekta och väl valda. I texten används retoriska begrepp och verktyg med säkerhet på ett korrekt sätt. för att fördjupa analysen. Innehållet som presenteras i analysen är tydligt baserat på den muntliga framställningen som analyseras. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs att du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Disposition och sammanhang
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta uppnås genom följande: Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledningen, huvudtext och avslutningen. Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. Textbindningen är fungerande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån syftet. Styckesindelningen är korrekt markerad. Textbindningen är väl fungerande. Inledningen och avslutningen fyller sina funktioner. Det råder balans mellan de olika delarna.
Samma som c-nivå.
Språk och stil
Texten språk och stil är till viss del anpassad till situationen och texttypen. Detta innebär följande: Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd samt använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Textens språk och stil är anpassad till situationen och texttypen. Detta innebär följande: Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd samt använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Textens språk och stil är väl anpassad till situationen och texttypen. Detta innebär följande: Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat, dvs. att texten så gott som helt präglas av variation och ett kreativt, tydligt och medvetet språk med formuleringar som effektivt kommunicerar ditt budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: