Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal Sv3

Skapad 2021-03-12 11:17 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola 3 Svenska

E
C
A
Innehåll
Eleven formulerar en tes inom temat och ger välgrundade argument till stöd för den.
Argumentationen är fokuserad, välgrundad och varierad.
Argumentationen är slagkraftig, t.ex. genom att tesen görs angelägen med en bakgrund eller att motargument behandlas på ett effektivt sätt.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet. Eleven etablerar viss åhörarkontakt med hjälp av röst, blick och övrigt kroppsspråk. Presentationstekniskt hjälpmedel hanteras så att informationen når fram.
Eleven använder passande kroppsspråk och röst. Presentationstekniskt hjälpmedel stöder och tydliggör anförandet.
Framförandet sker med säkerhet. Eleven har god kontakt med åhörarna. Presentationstekniskt hjälpmedel är väl integrerat i anförandet.
Disposition och sammanhang
Anförandet har inledning, tes, argument och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3–7 min.
Dispositionen är smidig, dvs. med smidiga övergångar med hjälp av exempelvis sambandsord. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3–7 min.
Dispositionen är välgjord dvs. följer det mönster/mall som ett argumenterande tal ska ha. Inledningen är effektfull och intresseväckande och anförandet avslutas på ett skickligt sätt. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3–7 min.
Språk och stil
Språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. efter publiken, genren och den situation som den muntliga framställningen är tänkt att fungera i. Du använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel, till exempel stilfigurer såsom ethos , logos, pathos, retoriska frågor och anaforer eller planerad publikkontakt.
Språk och stil är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. efter publiken, genren och den situation som den muntliga framställningen är tänkt att fungera i. Du använder med säkerhet retoriska verkningsmedel, till exempel stilfigurer såsom ethos , logos, pathos, retoriska frågor och anaforer eller planerad publikkontakt.
Språk och stil är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. efter publiken, genren och den situation som den muntliga framställningen är tänkt att fungera i. Du använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel, till exempel stilfigurer såsom ethos , logos, pathos, retoriska frågor och anaforer eller planerad publikkontakt.

Helhetsbedömning

E
C
A
Anförandet är anpassat till kommunikationssituationens syfte att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är väl anpassat till kommunikationssituationens syfte att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är väl anpassat till kommunikationssituationens syfte att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: