Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, energikällor och hållbar utveckling

Skapad 2021-03-12 13:39 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Vad är energi? Vilka energiformer finns det i naturen och hur får vi fram den energiform som har högst kvalité? Vad är energi? Vilka energiformer finns det i naturen och hur får vi fram den energiform som har högst kvalité, nämligen elenergi? -Definition av energi -Energiprincipen -Energiformer -Energiomvandlingar -Hur man mäter energimängder. -Vad gör en turbin, en generator och en transformator? -Hur framställer man elenergi ur andra energiformer. -Hur transporterar vi elenergin? -Vad har denna produktion fått för konsekvenser för människa, samhälle och miljö? (positiva och negativa)
Grundskola 9 Teknik

Bedömning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningars konsekvenser
Dessutom kan du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan du föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Dessutom kan du föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Begrepp
Du kan beskriva olika tekniska lösningar i samhället och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Du kan beskriva olika tekniska lösningar i samhället och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan beskriva olika tekniska lösningar i samhället och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan beskriva olika tekniska lösningar i samhället och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: