Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning: Samhällsekonomi vt-21

Skapad 2021-03-14 20:10 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 9 Samhällskunskap

Detta är en bedömningsmatris för ett specifikt prov i samhällsekonomi vt-21. Den övergripande bedömningen anges i den delade planeringen (Samhällsekonomi).

Når ej upp till grundläggande nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Använda begrepp
Fråga 1
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 7-10
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. 11-12
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt. 13-14
Samhällsstrukturer
Fråga 2
Du visar grundläggande kunskaper om vad våra skattepengar går till. 2-3
Du visar goda kunskaper om vad våra skattepengar går till. 4
Används ej i denna uppgift.
Samhällstrukturer
Fråga 3-7
Du visar grundläggande kunskaper om konjunkturer. 3-4
Du visar goda kunskaper om konjunkturer. 5
Du visar mycket goda kunskaper om konjunkturer. 6
Undersöka samhällsstrukturer
Fråga 8-11
Du visar grundläggande kunskaper om utbud och efterfrågan. Du kan använda modeller. 4-5
Du vidar goda kunskaper om utbud och efterfrågan. Du kan använda modeller. 6-7
Du visar mycket goda kunskaper om utbud och efterfrågan. Du kan använda modeller. 8
Samhällsstrukturer
Fråga 12-15
Du visar grundläggande kunskaper om vad som bestämmer priset på en vara. 3
Du visar goda kunskaper om vad som bestämmer priset på en vara. 4
Används ej i denna uppgift.
Undersöka samhällsstrukturer
Fråga 16
Du kan undersöka en samhällsfråga och beskriver då enkla samband. Du ger 1-2 rimliga exempel. Du anger någon rimlig konsekvens.
Du kan undersöka en samhällsfråga och beskriver då relativt väl utvecklade samband. Du ger 2 rimliga exempel. Du anger några rimliga konsekvenser
Du kan undersöka en samhällsfråga och beskriver då ett utvecklat samband. Du ger 2 korrekta exempel. Du anger flera konsekvenser.
Samhällsstrukturer
Fråga 17
Du visar grundläggande kunskaper om förhållandet mellan utbud och efterfrågan. 2
Du visar goda kunskaper om förhållandet mellan utbud och efterfrågan. 3
Du visar mycket goda kunskaper om förhållandet mellan utbud och efterfrågan. 4
Samhällsstrukturer
Fråga 18
Du visar grundläggande kunskaper om det ekonomiska kretsloppet. 3
Du visar goda kunskaper om det ekonomiska kretsloppet. 4
Denna används ej i denna uppgift.
Undersöka samhällsstrukturer
Fråga 19
Du visar att du har förstått de ekonomiska sammanhangen på ett grundläggande sätt. Du ger ett rimligt exempel till för företagen och/eller offentliga sektorn.
Du visar att du har förstått de ekonomiska sammanhangen på ett gott sätt. Du ger ett/några rimligt/rimliga exempel för företagen och offentliga sektorn.
Du visar att du har förstått de ekonomiska sammanhangen på ett mycket gott sätt. Du ger några goda exempel för företagen och den offentliga sektorn.
Samhällsstrukturer
Fråga 20
Du visar grundläggande kunskaper om varför vi betalar skatt. En central anledning till varför vi betalar skatt med en enkel förklaring. Begrepp förekommer.
Du visar goda kunskaper om varför vi betalar skatt. Två centrala anledningar till varför vi betalar skatt. Utvecklade förklaringar. Några relevanta begrepp förekommer.
Du visar mycket goda kunskaper om varför vi betalar skatt. Flera centrala anledningar. Underbyggda förklaringar. Beskriver också hur ett samhälle skulle vara om vi inte betalade skatt. Flera relevanta begrepp som används korrekt.
Undersöka samhällsstrukturer
Fråga 21
Du kan undersöka en samhällsfråga (globalisering) och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du ger en fördel och/eller en nackdel. Du ger en enkel förklaring.
Du kan undersöka en samhällsfråga (globalisering) ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med relativt väl underbyggda resonemang. Du ger minst två fördelar och/eller två nackdelar. Du förklarar och underbygger med exempel ur olika perspektiv.
Du kan undersöka en samhällsfråga (globalisering) ur olika perspektiv och beskriver komplexa samband med väl underbyggda resonemang. Du ger minst tre fördelar och/eller tre nackdelar. Du underbygger med exempel som utvecklas i flera steg. Flera perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: