Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för delprov C1 nationella prov, berättande text.

Skapad 2012-03-05 13:37 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 6 Svenska

Bedömningsmatris för delprov C1, berättande text.

Godtagbara kunskaper
Relativt god kunskap
Mycket god kunskap
Når ej kravnivån
Helhetsbedömning
Texten är begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Texten är relativt tydlig. Texten är relativt väl kopplad till uppgiften.
Texten är tydlig. Texten är väl kopplad till uppgiften.
Innehåll
Begripligt innehåll. Enkla gestaltade beskrivningar. Händelser räknas upp och utvecklas något.
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade gestaltande beskrivningar. Händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån.
Tydligt innehåll. Välutvecklade gestaltande beskrivningar. Upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur.
Relativt väl fungerande struktur.
Väl fungerande struktur.
Språk
Viss språklig variation. Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. (meningsbyggnad och tempus).
Förhållandevis god språklig variation. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet.
God språklig variation. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. (stor/liten bokstav, punkt och stavning).
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: