Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sfi kurs B - Tala

Skapad 2021-03-15 16:10 i Säters Utbildningscentrum Säter
Checklista för lärare, sfi kurs B. Skrivregler, stavning, uttalsträning, ord- och frasinlärning löper genom hela kursen. Betona och förklara vikten av studieteknik. Träna på att navigera på internet. Genom fortlöpande formativ bedömning och dokumentation skapas ett bra underlag för summativ bedömning. Arbeta aktivt för fördjupad kunskap genom varierade arbetssätt. Skapa förförståelse genom t.ex. bilder, filmer, lyssning och läsning. Träna uttal, fraser och muntlig grammatik. Läs dialoger, körläs, spela spel, diskutera och presentera i olika gruppkonstellationer.
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Följ vilka skrivuppgifter du arbetat med och vad du behöver träna mer på.

Har testat
På väg men behöver träna mer
Kan på svenska
Kan förklara på svenska för någon annan
Berätta och samtala om sig själv och sin familj
Berätta och samtala om boende, områden
Berätta och samtala om vardag och fritid
Berätta och samtala om framtiden
Berätta och samtala i dåtid (i går/i helgen/en resa)
Berätta och samtala om skola/jobb/praktik
Prata så att andra förstår
Du kan ta hjälp av gester eller andra ord för att förklara det du vill att någon ska förstå.
Du säger till när du inte förstår och ber om en förklaring.
Du talar med hela meningar och använder rak ordföljd till största del korrekt.
Du använder rätt tempus på verben, presens och preteritum, till största del korrekt. Du visar en medvetenhet om substantivböjning och kongruens.
Du refererar till person, tid och plats med hjälp av namn på personer, saker och platser och även pronomen och tidsuttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: