Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattinlägg - Ungdomar och arbete Sv1

Skapad 2021-03-15 21:26 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola 1 Svenska
E
C
A
Innehåll och kritisk läsning
Aktiviteter Innehållslig komplexitet Bearbetning av textunderlag Källhantering
Eleven uttrycker sin åsikt om det krävs förändring i ungdomars attityd och arbetsmoral samt framför något argument. Eleven presenterar något från Henreksons och Sanandajis artikel. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Eleven tar ställning och argumentationen är fyllig och fungerande. Det som eleven presenterar från Henreksons och Sanandajis artikel är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Argumentationen är nyanserad eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till artikeln av Henrekson och Sanandaji. Argumentationen blir därmed som helhet effektiv.
Disposition och sammanhang
Textbindning Inledning, avslutning Styckeindelning, styckemarkering Omfång
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbinding och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, d texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: – god balans mellan olika delar – effektiv inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är korrekt markerad.
Språk och stil
Skriftspråksnormer Variation Välformulerat språk Situationsanpassning
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet, t.ex. genom tydliga åsiktsuttryck, retoriska frågor eller andra retoriska stilmedel.
Språket är välformulerat, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet, t.ex. genom variation av meningstyper eller slagkraftiga och uttrycksfulla formuleringar.
Helhetsbedömning
Kommunikativ kvalitet – anpassning till syfte, mottagare och situation Självbärande text
Textens innehåll och form är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande debattinlägg i lokaltidningen.
Textens innehåll och form är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Texten är självbärande, t.ex. genom ett mottagaranpassat innehåll och språk. Den fungerar som ett inlägg i lokaltidningen.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl som ett inlägg i lokaltidningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: