Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK9 - MUNTLIGT PROV ÅSIKTER

Skapad 2021-03-16 10:21 i Tråsättraskolan Österåker
Berätta muntligt vad du tycker om filmen Berätta skriftligt vad du tycker om filmen
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Berätta muntligt vad du tycker om filmen Berätta skriftligt vad du tycker om filmen

Rubrik 1

MUNTLIG FÖRMÅGA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hen kan formulera sig:
Inte ännu på ett begripligt sätt eller pratar inte tillräckligt mycket
På enkelt sätt och som går att förstå, trots grammatiska fel eller brist i ordkunskaper
På ett relativt tydligt sätt, innehållet är någorlunda varierat.
På ett klart och tydligt sätt där innehållet är ganska varierat
Grammatik
Det går inte alltid att förstå vad du skriver. Verbformerna är inte tillräckligt korrekta för att förstå dig
Det går att förstå vad du skriver även om det finns grammatiska fel och brister. Verbformerna är tillräckligt korrekta för att förstå dig i pågående formen.
Verbformerna och verb tempus är till viss mån korrekta och anpassade till att beskriva vad en person håller på att göra. Grammatiken är relativt korrekt.
Verbformerna och verb tempus är för det mesta korrekta och anpassade till att beskriva vad en person håller på att göra.
Uttal, intonation och flyt
Din intonation och uttal är inte tillräcklig bra för att bli förstådd.
Din intonation och uttal duger för att förstå dig även om delvis felaktiga. Du pratar delvis flytande.
Din intonation och uttal är bra även om det finns ibland fel. Du pratar ganska flytande.
Din intonation och uttal är mycket bra. Du pratar väl flytande.

Ny rubrik

SKRIFTLIG FÖRMÅGA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordkunskaper
Du lyckas inte använda ett rätt språk för att uttrycka dina åsikter. Ditt ordförråd duger inte.
Du använder för det mesta ett rätt språk för att uttrycka dina åsikter. Ditt ordförråd duger.
Ditt språk är relativt varierat och anpassat till viss mån för att uttrycka dina åsikter.
Ditt språk är varierat och anpassat för att uttrycka dina åsikter.
Form
Dina meningar eller fraser är inte riktigt sammanhängande. Det går inte alltid att förstå vad du säger och det finns flera fel. Du använder inte bindeord eller tillräckligt med åsikt-uttryck
Dina meningar eller fraser är till viss del sammanhängande. Det går att förstå vad du säger även om det finns flera fel. Du använder något bindeord och något åsikt-uttryck.
Dina meningar eller fraser är ganska sammanhängande och du försöker bygga ut dem. Det går att förstå vad du säger även om det finns några fel. Du använder något bindeord Du använder flera bindeord och flera åsikt-uttryck.
Dina meningar eller fraser är sammanhängande och du bygger ut dem.
 Du är tydligt när du kommunicerar dig.
 Du använder flera bindeord och många åsikt-uttryck.
Grammatik
Det går inte alltid att förstå vad du skriver. Verbformerna är inte tillräckligt korrekta för att förstå dig.
Det går att förstå vad du skriver även om det finns grammatiska fel och brister. Verbformerna är tillräckligt korrekta för att förstå dig.
Verbformerna och verb tempus är till viss mån korrekta och anpassade till att uttrycka dina åsikter. Grammatiken är relativt korrekt.
Verbformerna och verb tempus är för det mesta korrekta och anpassade till att uttrycka dina åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: