Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2021-03-16 11:52 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9

Matris till faktatext, svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny nivå
Aspekt 1
Söka information. Källor
Du kan med hjälp av läraren eller länkar söka information.
Du kan själv hitta en sida med information som är användbar. Du antecknar var du har hittat din källa.
Du kan hitta flera informations-källor som är användbara. Du skriver direkt ner vilka källor du använder.
Du kan hitta flera informations- källor som är användbara och du berättar varför källorna är bra eller dåliga. Du har en tydlig källhänvisning i din text.
Ny aspekt
Planera din faktatext
Jag behöver mycket stöd och hjälp av läraren för att planera hur jag ska skriva en faktatext.
Jag använder tankekarta eller andra verktyg för att planera vad jag ska ha med i min faktatext. Jag tar hjälp av läraren eller en kompis.
Jag använder tankekarta eller andra verktyg för att planera vad jag ska ha med i min faktatext. Jag vet hur man planerar och känner mig säker på min uppgift.
Jag använder tankekarta eller andra verktyg för att planera vad jag ska ha med i min faktatext. Jag planerar min text och lägger till egna underrubriker till min faktatext.
Ny aspekt
Skriva faktatext
Jag är osäker på hur jag ska börja min text och vet inte riktigt i vilken ordning jag ska skriva.
Jag kan skriva en inledning och försöker att skriva en faktatext med en röd tråd. Min avslutning är inte tydlig.
Jag kan skriva en tydlig inledning och har en tydlig avslutning på min text. Textens huvuddel hänger ihop bra.
Jag har en inledning som väcker ett intresse hos läsaren. Textens huvuddel är indelad i tydliga stycken och har under-rubriker. Min avslutning är mycket tydlig.
Ny aspekt
Språkriktighet Meningsbyggnad Ordval
Jag är osäker på hur jag ska använda skiljetecken och stor bokstav. Jag börjar ofta mina meningar med samma ord. I min text har jag enkla ord som jag använder ofta. Jag skriver subjektivt ibland.
Jag kan använda skiljetecken rätt ibland och börjar varje ny mening med stor bokstav. Jag försöker att variera hur jag börjar mina meningar. I min text försöker jag använda flera olika enkla ord som jag använder för att variera min text. Jag försöker skriva objektivt.
Jag kan använda skiljetecken rätt och börjar varje ny mening med stor bokstav. Mina meningar är varierande, både långa och korta meningar skrivs. I min text använder jag enstaka begrepp som hör till ämnet. Jag varierar mina ordval. Hela min text är objektiv och saklig.
Jag kan använda skiljetecken rätt och använder skiljetecken för att skriva längre meningar. Jag börjar alltid mina nya meningar med stor bokstav. Mina meningar är mycket varierande för att texten ska vara intressant att läsa. I min text finns flera begrepp som hör till ämnet och som jag använder på rätt sätt. Jag varierar mina ord i min text. Hela min text är saklig och objektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: