👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: Bedömningsmatris Stoppa pressarna

Skapad 2021-03-18 11:01 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Bedömningsmatris för skriva nyhetsartikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Bedömningsmatris för skriva nyhetsartikel.

Bedömningsmatris skriva nyhetsartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel i en lokaltidning.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en nyhetsartikel i en lokaltidning.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en nyhetsartikel i en lokaltidning.
Struktur
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en nyhetsartikel. Eleven svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett enkelt sätt. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar en nyhetsartikel relativt väl, t ex genom att den har rubrik, ingress, styckeindelning och brödtext. Eleven svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett utvecklat sätt. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar en nyhetsartikel väl, t ex genom att den har en effektiv rubrik, intresseväckande ingress, konsekvent styckeindelning och brödtext. Eleven svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett välutvecklat sätt. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, t ex genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, t ex genom att vara varierad och träffsäker.
Skrivregler
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för slutuppgiften
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven gör en dummy på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av datorns funktioner och lägger in text och bild.
Eleven gör en dummy på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av datorns funktioner och lägger in text och bild.
Eleven gör en dummy på ett väl fungerande sätt med hjälp av datorns funktioner och lägger in text och bild.
Helhetsbedömning
 • SvA  E 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
 • SvA  A 9