👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning - i andras ögon Sv1

Skapad 2021-03-22 10:18 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola 1 Svenska

Informerande tal

E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av temat. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet. Det presentationstekniska hjälpmedlet används med viss säkerhet.
Innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat. Det presentationstekniska hjälpmedlet används med viss säkerhet och stöder samt tydliggör den muntliga framställningen.
Innehållet ger nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet, t.ex. i för-hållande till temat eller den eventuella källa eleven använt. Det presentationstekniska hjälpmedlet används med säkerhet och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Framförande
Du genomför med viss säkerhet muntlig framställning inför grupp. Du har viss kontakt med din publik till exempel genom delvis ögonkontakt, något publiktilltal eller någon fråga.
Du genomför med viss säkerhet muntlig framställning inför grupp. Du har kontakt med din publik till exempel genom ögonkontakt, publiktilltal eller frågor.
Du genomför med säkerhet muntlig framställning inför grupp. Du har god kontakt med din publik till exempel med genomgående ögonkontakt, några publiktilltal eller frågor.
Struktur
Anförandet är samman-hängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3 min. eller mer).
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Dvs, dispositionen är tydligt urskiljbar genom att det finns en inledning, en mittdel och en avslutning samt övergångar mellan de olika delarna. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3–6 min.).
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellanolika innehållsdelar. Dvs. Att de olika delarna är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångarna fungerar smidigt.
Språk och stil
Språket är begripligt, dvs. sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning. Dvs. att språket och stilen delvis är anpassade till publiken och den tänka situationen.
Språket är ledigt, dvs. talspråkligt snarare än skriftspråkligt. Det ska inte låta som om det är en text som läses upp. Stilen är anpassad till situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken.
Eleven använder väl fungerande formuleringar. Tex med väl genomtänkta stilfigurer.