👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Lgr 11 vt 21

Skapad 2021-03-23 10:27 i Stenkulan Lerum
Bedömningsmatris i engelska
Grundskola 7 – 9 Engelska

I matrisen visas bedömningar i engelska

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att:
På väg att nå kunskapskraven
------>
---->
--->
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat efter syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
TALA/ SAMTALA
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att .göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang används
Du uttrycker dig enkelt och begripligt, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bidrar till och medverkar delvis aktivt till samtal genom att ta några initiativ till interaktion, ge bekräftelse samt ställa några följdfrågor. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bidrar till och medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse samt ställa följdfrågor. Dessutom kan du välja att använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig tydligt med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bidrar till och medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden. Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet olika slags texter * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet i talad engelska * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Realia
* diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. * kan göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du översiktligt kan diskutera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du visar att du kan göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du utförligt kan några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du visar att du kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du diskuterar utförligt och nyanserat runt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du visar att du också kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.