👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk 7-9

Skapad 2021-03-24 11:19 i Folkungaskolan Linköping
Lärandematris för moderna språk år 7-9
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Den här matrisen kan användas för att ge återkoppling kring hur det går för dig under pågående termin, t.ex. efter en examination eller som en avstämning mitt i terminen.

F
E
D
C
B
A
Tala
Når bara delvis eller inte alls målen för E-nivå.
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt. Använder någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
På väg mot C-nivå
Kan uttrycka sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Använder några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
På väg mot A-nivå
Kan uttrycka sig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Använder flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Skriva
Når bara delvis eller inte alls målen för E-nivå.
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt. Använder någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
På väg mot C-nivå
Kan uttrycka sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Använder några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
På väg mot A-nivå
Kan uttrycka sig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Använder flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Läsa och förstå
Når bara delvis eller inte alls målen för E-nivå.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet.
På väg mot C-nivå
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
På väg mot A-nivå
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Lyssna och förstå
Når bara delvis eller inte alls målen för E-nivå.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet.
På väg mot C-nivå
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
På väg mot A-nivå
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer.