👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi tema djur och växter

Skapad 2021-03-28 12:58 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 4 Biologi

Faktatexten

Når ännu inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan söka efter egen fakta och ge en enklare förklaring till källans användbarhet.
Du kan söka efter egen fakta och ge några enklare och tydliga förklaringar till källans användbarhet.
Du kan söka efter egen fakta och ge tydliga och utvecklade förklaringar till källans användbarhet.
Använda information
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan använda informationen genom att till viss del skapa egna meningar som är ganska anpassade till ämnet.
Du kan använda informationen genom att skapa egna meningar som är ganska anpassade till ämnet.
Du kan använda informationen genom att skapa egna meningar som är välanpassade till ämnet.
Biologiska sammanhang och begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du använder några få enklare no-begrepp i din faktatext. Du använder mest ett vardagligt språk.
Du använder och förklarar några enklare no-begrepp i din faktatext.
Du använder och förklarar flera no-begrepp i din faktatext.

Jämförelse - råttan och myran

Når ännu inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämförelser
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du skriver några likheter/skillnader, minst 3 st.
Du hittar och förklarar några skillnader/likheter, minst 5 st.
Du hittar och förklarar flera skillnader/likheter, 6 eller fler.
Använda information
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har skrivit av vissa delar och använt mycket information från bilden.
Du har bildat några egna meningar och använt lite information från bilden.
Du har bildat egna meningar, använt lite information från bilden samt använt och förklarat de svårare textrutorna.
Biologiska sammanhang och begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har använt några enklare typiska no-begrepp, tex djurens olika organ eller kroppsdelar.
Du har använt flera enklare typiska no-begrepp, tex djurens olika organ och kroppsdelar. Du har även använt några av de svårare no-begreppen på ett korrekt sätt.
Du har använt flera enklare typiska no-begrepp, tex djurens olika organ och kroppsdelar. Du har även använt flera av de svårare no-begreppen på ett korrekt sätt samt förklarat dem.

Undersökning - räka

Når ännu inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
använda utrustning
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du använder utrustningen på ett fungerande sätt.
Du använder utrustningen på rätt sätt och på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på rätt sätt och på ett säkert samt effektivt sätt.
undersökningar
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan genomföra undersökningen om räkan genom att följa instruktionerna och bidra till att formulera egna frågor som man också kan undersöka och ta reda på svaret på.
Du kan genomföra undersökningen om räkan genom att följa instruktionerna och komma på minst två egna frågor som man också kan undersöka och ta reda på svaret på.
Du kan genomföra undersökningen om räkan genom att följa instruktionerna och komma på tre egna frågor som man också kan undersöka och ta reda på svaret på.
Jämförelser
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du skriver några likheter/skillnader, minst 3 st.
Du hittar och förklarar några skillnader/likheter, minst 5 st.
Du hittar och förklarar flera skillnader/likheter, 6 eller fler.

Uppgift fåglar

Når ännu inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämförelser
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du beskriver minst en skillnad mellan pingvinen och ejdern. Du ger en rimlig förklaring till minst en skillnad.
Du beskriver två skillnader mellan ejdern och pingvinen. Du ger en rimlig förklaring till båda skillnaderna. En av förklaringarna är fördjupade.
Du beskriver två skillnader mellan ejdern och pingvinen. Du ger en rimlig förklaring till båda skillnaderna. Båda förklaringarna är fördjupade.
Använda information
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har skrivit av vissa delar och använt mycket information från bilden.
Du har bildat några egna meningar och använt lite information från bilden.
Du har bildat egna meningar, använt lite information från bilden samt använt och förklarat de svårare textrutorna.

Prov - djur och växter

Når ännu inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämförelser
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du skriver två likheter/skillnader.
Du skriver och förklarar två likheter/skillnader.
Du skriver och förklarar minst två helt olika skillnader.
Upptäckter
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan berätta en sak som Carl von Linné gjort och ge en logisk förklaring till hur det påverkar oss idag.
Du kan berätta två saker som Carl von Linné gjort och ge en logisk förklaring till hur det påverkar oss idag.
Du kan berätta två saker som Carl von Linné gjort och ge en fördjupad förklaring till hur det påverkar oss idag.
Biologiska sammanhang och begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan på ett enkelt sätt förklara grodans livscykel, blommans delar, fröspridning och ryggradslösadjur/ryggradslösadjur.
Du kan på ett enkelt sätt, med några nobegrepp, förklara grodans livscykel, blommans delar, fröspridning och ryggradslösadjur/ryggradslösadjur.
Du kan på ett fördjupat sätt, med nobegreppen, förklara grodans livscykel, blommans delar, fröspridning och ryggradslösadjur/ryggradslösadjur.

Når ännu inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Når ännu inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Når ännu inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Når ännu inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3