👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella provresultat i svenska åk 3 2021

Skapad 2021-04-01 10:37 i Västanbyns skola Sandviken
Nationella provresultat åk 3 Svenska 2021
Grundskola 3 Svenska
Innehåll/Förmågor
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven inte har nått kravnivån för delprovet.
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven nått kravnivån för delprovet.
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån med hög marginal för delprovet.
Delprov A
INNEHÅLL: Muntlig uppgift i form av ett gruppsamtal FÖRMÅGOR: Eleven ska ha ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämne.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR INTE UPPNÅTT: * Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiftens gång. * Eleven kan i grupp ställa frågor som handlar om uppgiften. *Eleven kan framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas. *Eleven kan lyssna på andra och bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer. ELEVEN HAR MINDRE ÄN 3 ASPEKTER SOM HAR UPPNÅTTS.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR UPPNÅTT: MINST 3 AV 4 ASPEKTER HAR UPPNÅTTS. * Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiftens gång. * Eleven kan i grupp ställa frågor som handlar om uppgiften. *Eleven kan framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas. *Eleven kan lyssna på andra och bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer.
Delprov B
INNEHÅLL: Läsförståelse - Skönlitterär text FÖRMÅGOR: Läsa, analysera och förstå en skönlitterär text.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR INTE UPPNÅTT: Eleven har mindre än 13 rätt av 18
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR INTE UPPNÅTT: 13/18 - 15/18.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR UPPNÅTT MED HÖG MARGINAL: 16/18 - 18/18
Delprov C
INNEHÅLL: Läsförståelse - Faktatext FÖRMÅGOR: Läsa, analysera och förstå en faktatext.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR INTE UPPNÅTT: Eleven har mindre än 13 rätt av 18
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR INTE UPPNÅTT: 13/18 - 15/18.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR UPPNÅTT MED HÖG MARGINAL: 16/18 - 18/18
Delprov D
INNEHÅLL: Enskild högläsning FÖRMÅGOR: Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR INTE UPPNÅTT: Eleven har mindre än 3 aspekter uppfyllda.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR UPPNÅTT: 3/3 (alla) aspekter är uppfyllda.
Delprov E
INNEHÅLL: Enskilt textsamtal FÖRMÅGOR: Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR INTE UPPNÅTT: Eleven har mindre än 3 aspekter uppfyllda.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR INTE UPPNÅTT: 3/3 (alla) aspekter är uppfyllda.
Delprov F
INNEHÅLL: Skriva - Berättande text FÖRMÅGOR: Formulera sig och kommunicera i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR INTE UPPNÅTT: Eleven har ingen tydlig inledning, handling och avslutning.
Eleven har klarat kravnivån med tydlig inledning, handling och avslutning.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR UPPNÅTT MED HÖG MARGINAL: Eleven har klarat kravnivån med att skriva en tydlig inledning, handling och avslutning med hög marginal.
Delprov G
Utgår från den text eleven skrivit i delprov F
INNEHÅLL: Skriva - stavning och interpunktion FÖRMÅGOR: Följa språkliga normer.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR INTE UPPNÅTT: - Stava ett antal formord och mindre än tio olika innehållsord. - Skriver mindre än tre meningar med stor bokstav och punk.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR UPPNÅTT: - Stava ett antal formord och tio olika innehållsord. - Skriver minst tre meningar med stor bokstav och punk.
Delprov H
INNEHÅLL: Skriva - Faktatext FÖRMÅGOR: Formulera sig och kommunicera i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR INTE UPPNÅTT: -Eleven skriver en enkel faktatext med mindre än 10 stödord.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR UPPNÅTT: - Kunna skriva en enkel faktatext med hjälp av minst 10 av 14 stödord.
KRAVNIVÅN FÖR GODKÄNT ÄR UPPNÅTT MED HÖG MARGINAL: - Kunna skriva en enkel faktatext med hjälp av minst 13 av 14 stödord.