👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk bedömningsmatris år 6 vt 21

Skapad 2021-04-14 13:52 i Stenkulan Lerum
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Har ännu inte uppnått målen
----->
----->
----->
Hörförståelse
Förstå enkelt talat språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen
Jag kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i ett enkelt språk som talas tydligt och långsamt om saker jag känner till. Jag visar min förståelse genom att på ett mycket enkel sätt kommentera innehållet och på ett ganska bra sätt följa instruktioner i innehållet. Jag kan använda mig av någon enstaka strategi för att lättare förstå det jag hör.
Jag kan förstå enkla ord och fraser i ett enkelt språk som talas tydligt och långsamt om saker jag känner till. Jag visar min förståelse genom att på ett mycket enkel sätt kommentera innehållet och på ett bra sätt följa instruktioner i innehållet. Jag kan använda mig av någon strategi för att lättare förstå det jag hör.
Jag kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i ett enkelt språk som talas tydligt och långsamt om saker jag känner till. Jag visar min förståelse genom att på ett enkel sätt kommentera innehållet och på ett bra sätt följa instruktioner i innehållet. Jag kan använda mig av några strategier för att lättare förstå det jag hör.
Läsförståelse
Läsa enkla, korta texter och dialoger om välbekanta ämnen.
Jag kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om saker jag känner till. Jag visar min förståelse genom att på ett mycket enkel sätt kommentera innehållet och på ett ganska bra sätt följa instruktioner i innehållet. Jag kan använda mig av någon enstaka strategi för att lättare förstå det jag läser.
Jag kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om saker jag känner till. Jag visar min förståelse genom att i mycket enkel sätt kommentera innehållet och på ett bra sätt följa instruktioner i innehållet. Jag kan använda mig av någon strategi för lättare förstå det jag läser.
Jag kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om saker jag känner till. Jag visar min förståelse genom att på ett enkel sätt kommentera innehållet och på ett bra sätt följa instruktioner i innehållet. Jag kan använda mig av några strategier för att lättare förstå det jag läser.
Tala
Göra enkla presentationer av olika slag, tala och läsa texter. Tala så att andra förstår.
Jag kan på ett mycket enkelt sätt använda enstaka ord och fraser och så att andra förstår det mesta av det jag säger. Jag kan använda mig av någon enstaka strategi så att andra förstår mig bättre.
Jag kan på ett mycket enkelt sätt använda vanliga ord och fraser och tala så att andra förstår det mesta av det jag säger. Jag kan använda mig av någon strategi så att andra förstår mig bättre.
Jag kan på ett enkelt och relativt tydligt sätt använda vanliga ord och fraser så att andra förstår det allra mesta av det jag säger. Jag kan använda mig av några strategier så att andra förstår mig bättre.
Samtala
Delta i enklare samtal genom att t.ex. ställa och besvara frågor. Tala så att andra förstår.
Jag kan delta i enkla, korta samtal genom att på ett mycket enkelt sätt använda enstaka ord och fraser så att andra förstår det mesta av det jag säger. Jag kan använda mig av någon enstaka strategi så att andra förstår mig bättre.
Jag kan delta i enkla, korta samtal genom att på ett mycket enkelt sätt använda ord och fraser så att andra förstår det mesta av det jag säger. Jag kan använda mig av någon strategi så att andra förstår mig bättre.
Jag kan delta i enkla, korta samtal genom att på ett enkelt och relativt tydligt sätt använda vanliga ord och fraser så att andra förstår det allra mesta av det jag säger. Jag kan använda mig av några strategier så att andra förstår mig bättre.
Skriva
Skriva korta berättande, beskrivande texter och dialoger.
Jag kan på ett mycket enkelt sätt använda enstaka ord och fraser och så att andra förstår det mesta av det jag skriver. Jag kan använda mig av någon enstaka strategi så att andra förstår mig bättre.
Jag kan på ett mycket enkelt sätt använda vanliga ord och fraser och tala så att andra förstår det mesta av det jag skriver. Jag kan använda mig av någon strategi så att andra förstår mig bättre.
Jag kan på ett enkelt och relativt tydligt sätt använda vanliga ord och fraser så att andra förstår det allra mesta av det jag skriver. Jag kan använda mig av några strategier så att andra förstår mig bättre.
Realia
Visa kunskaper om målspråkslandet/länderna, t.ex. kultur, traditioner och geografi.
Jag kan på ett mycket enkelt sätt kommentera hur man lever och hur landet/samhället ser ut i länder där språket talas.
Jag kan på ett mycket enkelt sätt kommentera hur man lever och hur landet/samhället ser ut i länder där språket talas.
Jag kan på ett enkelt sätt kommentera hur man lever och hur landet/samhället ser ut i länder där språket talas.