👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Literary Analysis English 6

Skapad 2021-04-20 15:28 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola 1 Engelska
F
På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Språklig färdighet
Tydlighet, textbindning genom bindeord och sambandsord. Språklig säkerhet i fraser, grammatik och ideomatik
Språket är inte tillräckligt sammanhängande och grammatiskt korrekt. Det är begränsat i ordförråd vilket leder till otydlighet och avsaknad av språkligt flyt och textbindning.
Språket är relativt sammanhängande och grammatiskt korrekt och tydligt. Texten har i huvudsak enkla bindeord så som; and och but och because, som bidrar till visst flyt och språkbindning.
Språket är relativt sammanhängande och är i stort sett grammatiskt korrekt. Det är också varierat i vokabulär och tydligt. Språket har överlag god textbindning med hjälp av bindeord och sambands/orsaksord som tillsammans med ideomatiska fraser bidrar till visst flyt.
Språket är sammanhängande, varierat och nyanserat i ordförråd Det är tydligt och grammatiskt korrekt. texten har god textbindning med hjälp av avancerade bindeord och sambands/orsaksord som tillsammans med korrekt ideomatik bidrar till flyt.
Innehåll/ Förståelse
Grad av koppling till ämnet. Hur väl ämnet är utrett och diskuterat/analyserat/beskrivet med exempel och perspektiv. Referatmarkörer används och kopplingen till novellen är tydlig
Brister i redogörelse, diskussion och analys och slutsats. Texten har få exempel och är i stort sett enbart beskrivande. Saknar tillräcklig koppling till novellen genom referat
Översiktlig redogörelse. Innehållet diskuteras argumenteras översiktligt och några exempel lyfts. Kopplingen till filmen är acceptabel och referatmarkörer används för att hänvisa till novellen
Välgrundad redogörelse. Ämnet diskuteras och analyseras från flera perspektiv. Argumentationen är tydlig och det finns en tydlig koppling till novellen genom flertalet hänvisningar och exempel
Välgrundad och nyanserad redogörelse diskussion. Ämnet analyseras från flera perspektiv. Argumentationen är tydlig och slutsatsen är tydlig och väl utredd. Kopplingen till novellen är genomtänkt och exemplen förtydligar och är korrekt hänvisade
Anpassning
ton/ stil/ korrekt texttyp. Texten är argumenterande Förståelse för syftet, uppgiften och situationen
Anpassning till syfte, mottagare och situation ej tillräckligt tydlig. Texten följer inte ramar och instruktioner och är för tunn. Texten är inte analyserande i ton och struktur och språket är inte anpassat utifrån uppgiften. tes och/eller slutsats saknas
Framställningen har relativt god anpassning till syfte, mottagare och situation. Texten har en tes och slutsats. Den har styckeindelning och till viss del fungerar topic sentences och linking words. Texten är i viss mån analyserande i ton och har ett relativt väl anpassat språk utifrån uppgiften.
Framställningen är anpassad till syfte, mottagare och situation. Texten följer instruktioner och ramar och är relativt analyserande i ton Texten har en tydlig styckeindelning med inledning och avslut där linking words och topic sentences används på ett korrekt sätt och där tesen och slutsats framgår tydligt.
Framställningen är väl anpassad till syfte, mottagare och situation genom att ha en analyserande ton. Texten följer instruktioner och ramar väl. Texten har en väl genomtänkt styckeindelning som bidrar till struktur och samband mellan inledning, body och avslutning. Tesen och slutsats är tydlig och Linking words och topic sentences används på ett väl fungerande sätt.