Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i svenska nationellt prov år 6, delprov A, muntlig framställning

Skapad 2012-03-13 14:18 i Gantofta skola Helsingborg
Bedömning av det nationella provets muntliga del, för år 6.
Grundskola 6 Svenska

Redogörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven håller sig till ämnet. Redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Eleven håller sig till ämnet. Redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Eleven håller sig till ämnet. Redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Eleven redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Eleven redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Eleven redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Språk
Eleven använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Kommunikation
Eleven klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.

Samtal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Eleven upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Eleven för till viss del samtalet framåt.
Eleven upprätthåller samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Eleven för samtalet framåt.
Eleven upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Eleven fördjupar eller breddar samtalet.
Innehåll
Eleven håller sig till ämnet. Eleven framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang.
Eleven håller sig till ämnet. Eleven framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven håller sig till ämnet. Eleven framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang.
Språk
Eleven använder språket med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven använder språket med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven använder språket med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: