👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: Bedömningsmatris Troll eller lucia?

Skapad 2021-04-26 16:09 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Bedömningsmatris skriva en krönika
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Bedömningsmatris skriva en krönika.

Bedömningsmatris Troll eller lucia?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Eleven följer instruktionen och texten relativt väl som en krönika.
Eleven följer instruktionen och texten väl som en krönika.
Struktur
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar en krönika relativt väl, till exempel med iakttagelse, resonemang, budskap, och slutkläm. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar en krönika väl, till exempel med en slagfärdig inledning och avslutning, iakttagelse, resonemang, budskap, och slutkläm. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker.
Skrivregler
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för slutuppgiften
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven behandlar krönikans ämne utifrån en aktuell händelse på ett enkelt sätt. Ordvalet för att få en underhållande ton är enkelt och anpassat efter tänkt läsare.
Eleven behandlar krönikans ämne utifrån en aktuell händelse relativt väl. Ordvalet för att få en underhållande ton är utvecklat, till exempel genom att vara personligt, och anpassat efter tänkt läsare.
Eleven behandlar krönikans ämne utifrån en aktuell händelse väl. Ordvalet för att få en underhållande ton är välutvecklat, till exempel genom att vara personligt samt genom liknelser och metaforer, och anpassat efter tänkt läsare.
Helhetsbedömning
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9