👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Rörelse och kraft åk 6

Skapad 2021-05-04 21:19 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 6 Fysik
Jag
visar kunskaper om fysikaliska begrepp som rör ”rörelse och kraft”
  • Fy  A 6
genom att svara korrekt på frågorna 1-5
använder begrepp och ser samband på fråga 6
  • Fy  A 6
genom att förklara vad som händer med tändstickorna och använder något begrepp
genom att förklara vad friktionskraft är och hur det omvandlas till värmeenergi.
för resonemang om hur krafter påverkar oss i vardagen
  • Fy  A 6
  • Fy  A 6
genom att du ser likheter och en skillnad mellan de olika cykelvägarna, samt ger ett exempel på hur undersökningen kan bli mer rättvis.
genom att du ser likheter och en skillnad mellan de olika cykelvägarna och kan ge en rimliga förklaringar till hur det påverkar, samt ger två exempel på hur undersökningen kan bli mer rättvis.
genom att du ser likheter och en skillnad mellan de olika cykelvägarna och kan ge korrekta förklaringar till hur det påverkar. Dina förklaringar innehåller rätt begrepp och en röd tråd, samt att du ger flera välutvecklade exempel på hur undersökningen blir mer rättvis.