👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik - åk 3, 2021

Skapad 2021-05-06 15:38 i Uppsävjaskolan Uppsala
Nationella prov åk 3 matematik 2021
Grundskola 3 Matematik
Innehåll
Vad de olika delproven avser att pröva är elevens grundläggande kunskaper gällande:
Ej nått kravnivån
Grön markering visar att eleven inte nått kravnivån för delprovet.
Godtagbara kunskaper
Grön markering visar att eleven nått kravnivån. Siffran till vänster är lägsta godtagbara poäng och siffran till höger visar maxpoäng. Elevens poäng står längst ner på sidan, som en kommentar.
Delprov B
 • Ma
 • Ma
Mönster, stegvisa instruktioner, matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
B
B Kravnivån 12/16
Delprov C
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten.
C
C Kravnivå 12/18
Delprov D
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Lägesord, mätning, jämförelse och uppskattning av tid och massa samt att lösa problem.
D
D Kravnivå 11/16
Delprov E
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Lösa problem.
E
E Kravnivå 9/15
Delprov F1
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Grundläggande kunskaper om positionssystemet.
F1
F1 Kravnivå 9/12
Delprov F2
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Välja och använda skriftliga räknemetoder.
F2
F2 Kravnivå 8/12
Delprov G1
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Ordningstal, uppdelning av tal, uppskattning, huvudräkning och likhetstecknets betydelse.
G1
G1 Kravnivå 12/17
Delprov G2
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Huvudräkning och likhetstecknets betydelse.
G2
G2 Kravnivå 9/12
Delprov A - gruppuppgift
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Tolkar och/eller urskiljer likheter och och skillnader mellan uttrycken i uppgiften. Visar kunskap om olika begrepp ex. plus, summa, ental, addition. För och följer eller motiverar enkla resonemang kring uppgiften. Deltar i samtalet kring uppgiften.
A Kravnivå 3/4