👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik åk 3

Skapad 2021-05-06 15:51 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 3 Matematik
Innehåll
Förmågor
Ej nått kravnivån
Markering visar att eleven inte nått kravnivån för delprovet
Delprovsresultat
Markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet
Delprov A
Muntlig uppgift i form av ett gruppsamtal. Taluppfattning och tals användning: Lösa problem. Kommunicera och resonera matematik. Använda matematiska begrepp inom taluppfattning och tals användning.
Problemlösning. Begrepp. Resonemang. Kommunikation.
A
Minst 3 av 4 kriterier/förmågor uppfyllda
Delprov B
Algebra samt Taluppfattning och tals användning: Mönster. Stegvisa instruktioner. Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Begrepp. Metod. Kommunikation .
B
B Kravnivå 12/16
Delprov C
Taluppfattning och tals användning: De fyra räknesätten.
Begrepp. Metod. Kommunikation.
C
C Kravnivå 12/18
Delprov D
Geometri: Lägesord. Mäta, jämföra och uppskatta tid och massa. Problemlösning.
Problemlösning. Begrepp. Metod . Resonemang. Kommunikation.
D
D Kravnivå 11/16
Delprov E
Taluppfattning och tals användning samt Samband och förändring: Problemlösning.
Problemlösning. Begrepp. Metod. Kommunikation.
E
E Kravnivå 9/15
Delprov F1
Taluppfattning och tals användning: Positionssystemet.
Begrepp. Metod. Kommunikation.
F1
F1 Kravnivå 9/12
Delprov F2
Taluppfattning och tals användning: Välja och använda skriftliga räknemetoder - addition och subtraktion.
Begrepp. Metod. Kommunikation.
F2
F2 Kravnivå 8/12
Delprov G1
Taluppfattning och tals användning: Ordningstal, uppdelning av tal, uppskattning.
Begrepp. Metod. Kommunikation.
G1
G1 Kravnivå 12/17
Delprov G2
Taluppfattning och tals användning: Huvudräkning och likhetstecknets betydelse.
Begrepp. Metod. Kommunikation.
G2
G2 Kravnivå 9/12