👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO årskurs 1

Skapad 2021-05-08 08:12 i Andersbergsskolan Halmstad
Matris till stöd för bedömning i SO efter alla genomförda arbetsmoment
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Detta är alla områden vi arbetat med under årskurs 1 läsåret 20/21.
Här kan vi se vad du lärt dig och vad du kanske behöver utveckla mer.

Att leva tillsammans

 • SO  1-3   Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Behöver utveckla
Detta kan du behöva utveckla
Du har visat att du nått målen för arbetsområdet detta läsår
Det har du genom att:
Normer och regler
Vi har arbetat med trafikregler och vart regler finns i vår närhet och varför de behövs. Vi har arbetat med dilemman och fått ta ställning i vad som är rätt och fel. Vi har gemensamt upprättat regler som skall gälla i klassrummet. Vi har arbetat oss igenom skolans gemensamma regler. Vi har pratat om konsekvenser om man bryter mot regler och lagar.
 • SO   3
 • SO   3
Du kan ge exempel på vart det finns regler och tillsammans med klasskamrater prata om dem. Du förstår vad som händer utan regler. Du kan ge exempel på viktiga regler i trafiken och förstår riskerna med Du kan genom klassens gemensamma samtal ta ställning i olika dilemman om vad som är rätt och fel. Du förstår att det finns konsekvenser om regler bryts.

Att leva i närområdet

 • SO  1-3   Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3   Yrken och verksamheter i närområdet.
Behöver utveckla
Detta kan du behöva utveckla
Du har visat att du nått målen för arbetsområdet detta läsår
Det har du genom att:
Livet förr
Vi har arbetet med hur det var att leva för mer än 100 år sedan, vilka sånger man sjöng, att alla var kristna, hur reglerna var i skolan och vilka lekar man lekte. Hur var det på Andersberg till exedmpel?
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du kan göra en jämförelse och ge exempel på en skillnad förr och nu.
Samhällsfunktioner och yrken
Vi har arbetat med och tagit upp viktiga samhällsfuktioner i samhället, till exempel skolor, räddningstjänst, polis.
 • SO   3
Du kan ge exempel på olika yrken och deras funktioner och kan resonera om varför dessa är viktiga för samhället.
Yrken och samhällsfunktioner
Vi har jobbat med yrken i vår närhet, tittat på vilktiga yrken för att samhället ska fungera.

Att leva i världen

 • SO  1-3   Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3   Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3   Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3   Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3   Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Behöver utveckla
Detta kan du behöva utveckla
Du har visat att du nått målen för arbetsområdet detta läsår
Det har du genom att:
Religion, tro och tradition
Vi har arbetat med kristendom, islam och judendom. Vi har pratat om deras viktiga traditioner och varför de firar dem och hur de firas.
 • SO   3
 • SO   3
Du kan med stöd ge exempel på någon tradition och hur de firas. Du kan ge exempel på hur julen firas och med stöd känna till någon julsång.

Att undersöka verkligheten

Behöver utveckla
Detta kan du behöva utveckla
Du har visat att du nått målen för arbetsområdet detta läsår
Det har du genom att:
Nutid dåtid och framtid
Vi har arbetat med tidslinje och bekantat oss med begreppen dåtid, nutid och framtid. Vi placerade in oss själva i en tidslinje och funderade över framtiden.
 • SO   3
Du kan med stöd förklara begreppen dåtidm nutid och framtid. Du känner igen en tidslinje.
Rumsuppfattning, kartor och mentala kartor
Vi har ritat upp en karta på hur vi bor. Vi har läst av kartan över skolgården och tränat på orientering i form av bokstavsjakt.
 • SO   3
Du kan beskriva muntligt med stöd hur det ser ut hemma hos dig och rita eller berätta om ditt rum. Du har förståelse för hur man kan ta hjälp av en karta för att orientera sig och kan så göra med stöd.