👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7-9 Teknik - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2021-05-10 10:21 i Vårbyskolan Huddinge
Bedömningsstöd Uppfinning, Teknik Åk.9
Grundskola 9 Teknik

Bedömningsstöd Teknik

F
E
C
A
Teknik i vardagen
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk
 • Tk
 • Tk  7-9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Teknikutveckling
Eleven kan resonera kring hur föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Tk
 • Tk
Teknikens påverkan
Dessutom kan eleven resonera om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
 • Tk
 • Tk
Presentation
Eleven presenterar sitt arbete utförligt och korrekt m.a.p. historik, funktion och utveckling samt ev. miljöaspekt.
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9