👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Hinduism & Buddhism

Skapad 2021-05-10 11:31 i Hedängskolan 7-9 Sandviken
Grundskola 8 Religionskunskap

Bedömningsmatris för Vt-2014 Hinduism och buddhism.

Du når ej upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Baskunskaper
Du visar grundläggande kunskaper.
  • Re  E 9
Du har besvarat samtliga frågor på uppgifterna Hinduism Basfrågor Buddhism Basfrågor
Kunskaper om centrala tankegångar inom religionerna.
Du har kunskaper om centrala ord och begrepp och kan använda dessa i dina beskrivningar.
  • Re  E 9
Du når ej upp till målen
Du har grundläggande kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Inlämning av uppgifterna: Ord/begrepp hinduism Ord/begrepp buddhism
Du har goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Inlämning av uppgifterna: Ord/begrepp hinduism Ord/begrepp buddhism
Du har mycket goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Inlämning av uppgifterna: Ord/begrepp hinduism Ord/begrepp buddhism
Likheter och skillnader mellan religionerna
Du kan föra ett resonemang där du ser och förklarar likheter och skillnader mellan religionerna
  • Re  E 9
Du når ej upp till målen
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism. Du har lämnat in uppgiften Jämförelse mellan hinduism & Buddhism
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism Du har lämnat in uppgiften Jämförelse mellan hinduism & Buddhism
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism samt någon annan religion eller livsåskådning. Du har lämnat in uppgiften Jämförelse mellan hinduism & Buddhism
Söka och värdera information från olika källor.
Du kan söka information från olika källor, fundera över deras syfte och relevans samt värdera deras tillförlitlighet.
  • Re  E 9
Du når ej upp till målen
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.